20.2.2018

Ammatillisen koulutuksen koulutusvienti vapautui – mitä tutkintoviennistä pitäisi tietää?

Verkkouutinen

Uudistunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö mahdollistaa ammatillisen tutkintoviennin. Tutkintoja ei kuitenkaan voi lähteä kauppaamaan ulkomaille tuosta vain. Mitä koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon, jos se haluaa myydä ammatillisia tutkintoja Euroopan ulkopuolelle?

Tämän vuoden alussa voimaan tullut lainsäädäntö antaa kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden myydä ammatillista koulutusta joko koko tutkintoina tai tutkinnon osina ulkomaille. Koulutuksen järjestäjä voi myydä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisiin maihin niitä tutkintoja ja tutkinnon osia, joihin sillä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa.

Koulutusvienti on Suomen ulkopuolella myytävää, osaamista kehittävää voittoa tavoittelevaa toimintaa. Koulutuksen järjestäjän on perittävä koulutuksen tilaajalta tai opiskelijalta vähintään koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kattava maksu eikä koulutukseen saa käyttää valtionosuusrahoitusta.

Osaamisvaatimuksista ei tingitä

Jotta tutkintoja voi myydä ulkomaille, tutkinnon perusteisiin täytyy tehdä muutoksia. Pelkkä perustetekstien kääntäminen englanniksi ei riitä. Muutokset tutkinnon perusteisiin tekee Opetushallitus.

Tutkinnon perusteita muokataan kielitaidon ja suomalaiseen lainsäädännön ja määräysten osalta niin, että ne soveltuvat koulutusvientiin. Mikäli tutkinnon perusteisiin sisältyy esimerkiksi mainintoja Suomessa käytössä olevista hygienia-, turvallisuus- ja ensiaputodistuksista, täytyy niihin sisältyvä osaaminen kuvata. Lisäksi perusteita voidaan tarvittaessa lokalisoida kohdemaan olosuhteita vastaaviksi ‒ esimerkiksi Sri Lankassa ei todennäköisesti ole käyttöä jäällä liikkumiseen liittyvälle osaamiselle. Osaamisvaatimuksista ei kuitenkaan koulutusviennin nimissä tingitä, vaan suomalaisten tutkintojen laadusta pidetään kiinni toteutusmaasta riippumatta.

Koulutusvientikokeilussa etsitään parhaita tapoja toteuttaa tutkintovientiä

Ammatillisen koulutuksen koulutusvienti lähti liikkeelle kokeiluna vuonna 2017. Kokeilussa 11 koulutuksen järjestäjää sai luvan myydä ammatillista koulutusta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Koulutusvientikokeilu on Opetushallituksen kansallinen kehittämishanke ja osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.

Kokeiluhankkeessa koostetaan tietoa ja kokemuksia tutkintoviennistä ja selvitetään, miten ammatillisten tutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa. Hankkeessa kerätään myös tietoa siitä, miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta, miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin sekä jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa, ja mitä muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Tänä vuonna siinä jatketaan tutkintovientiin tarkoitettujen tutkinnon perusteiden työstämistä, kartoitetaan tutkintoviennistä kiinnostuneita koulutuksen järjestäjiä, sekä mallinnetaan tutkintoviennin laadunvarmistus- ja henkilökohtaistamisprosesseja. Ammatillisen koulutuksen brändin kehittämistä jatketaan yhteistyössä Opetushallituksen yhteydessä toimivan koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandin kanssa.

Tutkintovientiä käynnistävien koulutuksen järjestäjien kannattaa olla yhteydessä Opetushallitukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Lisätietoja

Opetusneuvos Hanna Autere, puh. 029 533 1043,
Opetusneuvos Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541,

Uudistunut ammatillisen koulutuksen säädäntö mahdollistaa ammatillisen tutkintoviennin. Tutkintoja ei kuitenkaan voi lähteä kauppaamaan ulkomaille tuosta vain. Mitä koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon, jos se haluaa myydä ammatillisia tutkintoja Euroopan ulkopuolelle?

 

FacebookTwitterYouTube