6.10.2017

Ammatillisen koulutuksen reformi – tehdään se yhdessä!

Verkkouutinen 6.10.2017

”Yhdessä”! Suomen satavuotisjuhlien tunnuslause kiteytti hyvin tunnelmat myös ”Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja” -seminaarissa Helsingissä. Opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Helsingin aluehallintoviraston yhdessä järjestämä tilaisuus pidettiin keskiviikkona 4.10. ammattikorkeakoulu Arcadassa. Seminaari oli osa kiertuetta, joka tarjoaa tukea ja evästystä reformin toteutuksessa.

Heidi Mäenpää

Tammikuussa 2018 käynnistyvä ammatillisen koulutuksen reformi on historiallisen suuri uudistus, joka liittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän entistä tiiviimmin yhteen. Reformi nostaa keskiöön sekä opiskelijan että työelämän uudet tarpeet ammatilliselle koulutukselle. Siksi Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen pitää reformia hyvänä asiana. ”Opiskelijalähtöisyyttä on toteutettu jo aiemminkin, mutta reformi mahdollistaa sen entistä paremmin, sillä nyt järjestelmä tukee sitä.” Samoilla linjoilla olivat Hyriasta tilaisuuteen osallistuneet Maija Pihkola, Merja Immonen-Joensuu, Leena Piha ja Milla-Miia Luosujärvi: ”Reformin ajatusmalli on oikea. Tämä on pakollinen askel asiakaslähtöisyyteen. Opiskelija on nyt keskiössä – sitä on jo tehtykin, mutta pienemmässä mittakaavassa.”

Tikkanen korosti sitä, että on tärkeää, että oppilaitokset saavat päivitettyä omat prosessinsa reformiin. Koulutuksen järjestäjien tueksi tarvitaan nyt ohjeistusta, ja opettajia ja esimiehiä pitää valmentaa henkilökohtaistamiseen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen uusiin käytänteisiin. Ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta vahvisti, että ohjeistusta ja työkaluja on tulossa. ”Reformissa huomioidaan sekä nuorten että aikuisten opiskelijoiden että myös työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet”, Miettunen sanoi.

Aikuisten koulutus ja erilaiset oppimisratkaisut yhä tärkeämpiä

Seminaarissa puhunut ministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi, että muuttuvassa työelämässä aikuisten koulutus on yhä tärkeämpää. Siksi reformissa poistetaan jakoa nuorten ja aikuisten opintoihin. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan myös kykyä huomioida erilaiset tavat oppia. Yksilölliset ratkaisut lisääntyvät reformin myötä, ja tämä avaa uusia väyliä. Esimerkiksi työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet niille, joille oppiminen käytännössä sopii parhaiten.

Reformissa tulee myös varmistaa, että kaikkien opiskelijoiden tavoitteet voivat aidosti toteutua. Yksilöllisillä opintopoluilla mahdollistetaan se, että opiskelijalle voidaan tarjota juuri hänen tarvitsemaansa tukea. ”Oleellista on, että kun nuori tarvitsee tukea, niin hän sitä myös saa, eikä nuorta jätetä yksin toimimaan liian itsenäisesti, jos hänellä ei ole siihen edellytyksiä”, Grahn-Laasonen sanoi.

Koulutus vastaamaan paremmin työelämän tarpeita

Ammatillisen koulutuksen reformi luo puitteet myös elinkeinoelämän palvelemiseen ja työelämän tarvitseman osaamisen hankkimiseen. ”Joustavampi järjestelmä tarkoittaa koulutuksen järjestäjän näkökulmasta sitä, että pystymme ennakoimaan ja suuntaamaan koulutustarjontaa entistä paremmin”, Sami Tikkanen toteaa. Viestintää ja vuorovaikutusta tarvitaan lisää, jotta työnantajat saadaan tietoisiksi siitä, mitä uudessa ammatillisessa koulutuksessa nyt tehdään, ja työelämä saadaan laajemmin mukaan. Johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä totesi, että elinkeinoelämälle ammatillisen koulutuksen reformi on erittäin tärkeä. ”Joustavuus tuo mahdollisuuksia, kun voidaan valita yksilöllisesti erilaisia oppisisältöjä jotka tuovat sekä opiskelijan itsensä että työpaikan tarvitsemaa osaamista.”

Opettajuus muutoksessa – tukea osaamisen vahvistamiseen

Hyrian edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan tukea, yhteistä tahtoa ja sopimista siinä, kuinka työpaikoilla oppiminen ja henkilökohtaistaminen sovitetaan osaksi opettajan työnkuvaa. Opettajuuden muutos vaatii paljon asennetyötä, kun vastuu opiskelijasta lisääntyy – opettajan pitää olla joustavampi ja vastata yhä enemmän työelämän haasteisiin. Myös ministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi, että opettajien osaamista on edelleen vahvistettava, jotta reformi voi onnistua. Hallitus on jo myöntänyt yli 4,5 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien osaamisen uudistamista tukevaan Parasta osaamista –hankkeeseen, josta vastaa Opetushallitus.

Lisäksi hallitus on myöntänyt 30 miljoonaa euroa tukiohjelmalle, jolla tuetaan reformin toteutusta vuosina 2018-2019.

Opiskelijoiden yhteisöllisyys ehkäisee syrjäytymistä

Iltapäivällä reformin keskeisiä teemoja pohdittiin työpajoissa. Yhteisöllisyydestä tukea -työpajassa OSKU ry:n pääsihteeri Juuso Luomala totesi, että oppilaskuntatoiminta on voimavara, jota oppilaitosten kannattaa hyödyntää opiskelijoiden äänen kuulemisessa myös reformissa. Oppilaskunta voi tuoda esiin reformin onnistumisia ja epäkohtia opiskelijoiden näkökulmasta. Sakki ry:n puheenjohtaja Jasmina Khabbal muistutti, että yhteisöllisyys korostuu reformissa, sillä vaikka yksilöllinen opiskelu sopii monelle, niin yksinäinen opiskelu ei sovi kenellekään. ”Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä on tuettava, sillä se ehkäisee myös syrjäytymistä”, Khabbal sanoi.

Osallistava työtapa jatkuu reformin toteutuksessa

Reformin valmistelu tehtiin ministeriön näkökulmasta uudella tavalla, avoimesti ja osallistavasti, eli kutsumalla ammatillisen koulutuksen toimijat mukaan työpajoihin ja keskusteluun koulutuksen kehittämisestä. ”Vuorovaikutteista toimintatapaa halutaan edelleen jatkaa nyt kun reformia lähdetään toteuttamaan”, Grahn-Laasonen sanoi. ”Muutos on iso, ja vaatii paljon kaikilta ammatillisessa koulutuksessa mukanaolevilta. Reformissa vaaditaan meidän kaikkien yhteistyötä - sen onnistuminen varmistetaan yhdessä!”

”Yhdessä”! Suomen satavuotisjuhlien tunnuslause kiteytti hyvin tunnelmat myös ”Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja” -seminaarissa Helsingissä. Opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Helsingin aluehallintoviraston yhdessä järjestämä tilaisuus pidettiin keskiviikkona 4.10. ammattikorkeakoulu Arcadassa. Seminaari oli osa kiertuetta, joka tarjoaa tukea ja evästystä reformin toteutuksessa.

 

FacebookTwitterYouTube