10.12.2018

Aware and Active tukee kulttuurien välistä yhteistyötä

Erasmus+ -ohjelman rahoittama Aware and Active -hanke kokoaa nuoria yhteen kulttuurienväliseen dialogiin. 10.12. vietettävänä kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä eri maiden nuoret jakavat kokemuksiaan tasa-arvosta, moninaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

Aware and Active -hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä dialogia, medialukutaitoa ja aktiivista kansalaisuutta. Hanke pyrkii ehkäisemään rasismia, vihapuhetta, väkivaltaa ja ääriajattelun syntymistä.

– Mukana olevat tahot haluavat kertoa kuinka paikalliset nuoret, maahanmuuttajat ja pakolaiset tekevät työtä yhdessä tasa-arvoisen ja avoimen yhteiskunnan puolesta, kuvailee Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan -osion ohjelma-asiantuntija Kati Inkinen.

Suomessa Aware and Active -työpajoja on järjestetty Helsingissä, Turun seudulla, Tuusulassa, Joensuussa ja Kajaanissa. Nuoret ovat työpajoissa muotoilleet itselleen merkittäviä viestejä, joita he haluaisivat välittää lähiympäristöönsä.

– Meidän viesti oli, että pitää tutustua ihmiseen paremmin, ja että ketään ei saa tuomita ulkonäön perusteella, kertoo myöhemmin toteutettua monikulttuurista jalkapalloturnausta ideoimassa ollut, keväällä Naantalin työpajaan osallistunut Said Sahinovic.

Mohamed Yasin kertoo oppineensa Helsingissä työpajan aikana paljon tiimityöskentelystä. Yasin oli ideoimassa seitsemästä eri maasta tulevien ryhmäläisten kanssa Food for Peace -konseptia, joka toteutettiin vapaaehtoistoiminnanmessujen yhteydessä Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

- Italialaista, intialaista, ranskalaista, somalialaista, irakilaista… Jaoimme ihmisille eri maista tulevaa ruokaa ja keskustelimme samalla heidän kanssaan rauhasta ja eri kulttuureista. Oli hauskaa tutustua tuntemattomiin, sanoo Yasin.

Nuorten ääni kuuluu kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä

Kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12.2018 eri maiden nuoret järjestävät hankkeen puitteissa samanaikaisesti paikallisia tapahtumia. Osana tapahtumia nuoret jakavat sosiaalisen median kautta omia kokemuksiaan tasa-arvosta, moninaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Paikalliset nuorisoalan toimijat voivat tuoda esille myös omaa työtänsä.

– Tämä on mahdollisuus tuoda esille omia kokemuksianne ja arvojanne liittyen maahanmuuttoon, nuorisotyöhön ja ihmisoikeuksiin. Tehdään yhdessä nuorisotyöstä ja ihmisoikeuksista yksi Twitterin puhutuimmista teemoista, kannustaa Inkinen.

Kokemuksiaan ja arvojaan voi jakaa sosiaalisessa mediassa hashtagilla #YoungTogether.

Aware and Active -hanke kestää joulukuusta 2016 joulukuuhun 2019. Hankkeessa ovat mukana Itävallan, Suomen, Viron, Italian, Makedonian ja Slovenian Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot. Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Opetushallitus.

Lisätietoa

Erasmus+ -ohjelman rahoittama Aware and Active -hanke kokoaa nuoria yhteen kulttuurienväliseen dialogiin. 10.12. vietettävänä kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä eri maiden nuoret jakavat kokemuksiaan tasa-arvosta, moninaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

 

FacebookTwitterYouTube