5.11.2018

Ehdota opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi

Verkkouutinen

Uusi ammatillinen koulutus haastaa koulutuksen järjestäjiä uudistamaan toimintaansa. Opetus- ja opinto-ohjaushenkilöstö on keskeisessä roolissa muutoksessa. Haluammekin yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa nostaa esiin ja palkita opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Palkitsemme kaksi opettajaa tai opettajatiimiä, jotka tuovat omalla toiminnallaan reformin tavoitteita ammatillisen koulutuksen arjeksi. Palkittavat opettajat

  • toimivat aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi jalkautuvat yrityksiin, hankkivat yhteistyökumppaneita, tekevät pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä työelämän edustajien kanssa ja kehittävät oman alansa työntekijöiden osaamista
  • kokeilevat rohkeasti uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja muotoja, kuten tiimi- ja yhteisopettajuutta, moniammatillista yhteistyötä, uudenlaisia projekteja
  • ottavat erilaisten opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet huomioon, rakentavat aitoja yksilöllisiä opintopolkuja, kohtaavat opiskelijat yksilöinä ja auttavat jokaista yltämään omaan parhaaseensa
  • hyödyntävät digitaalisuuden mahdollisuuksia oman ja opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä ja opiskelijoiden motivoinnissa.

Palkitsemme myös opinto-ohjaajan, joka reformin hengessä

  • toimii aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi jalkautuu yrityksiin ja hankkii yhteistyökumppaneita
  • kokeilee rohkeasti uudenlaisia työn tekemisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisten urasuunnitelmien ohjauksessa sekä ohjauksessa työelämään ja jatko-opintoihin
  • hyödyntää verkostomaista ohjausosaamista, jotta siirtymät ammatilliseen koulutukseen ja koulutuksen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin olisivat mahdollisimman sujuvia.

Kuka tahansa voi ehdottaa opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi. Ehdotuksen voi jättää verkossa 30.11.2018 mennessä:

Ehdotukseen liitetään perustelu, kuvaus tai esimerkki siitä, miten henkilö tai tiimi on omalla toiminnallaan edistänyt reformin mukaista toimintaa.

#Uusiamis-palkinnot jaetaan Educa-messuilla tammikuussa 2019. Palkinnon saajat valitsee raati, joka koostuu opiskelijoiden, työelämän ja opetusalan edustajista.

Lisätietoja

Opetusneuvos Jouni Järvinen, puh. 0295 331 693,
Opetusneuvos Sanna Penttinen, puh. 0295 331 168,

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus haluavat nostaa esiin ja palkita ammatillisen koulutuksen opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Voit ehdottaa opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi 30.11.2018 mennessä. Palkinnot jaetaan Educa-messuilla tammikuussa.

 

FacebookTwitterYouTube