22.10.2018

Haettavana 4 miljoonaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen

Verkkouutinen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea valtionavustusta hankkeisiin, joissa kehitetään osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista organisaatioiden eri tasoilla. Hankkeiden avulla uudistetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuuria ja etsitään toimintamalleja, jotka hyödyttävät koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Avustusta voi hakea 21.11.2018 mennessä.

Avustusta myönnetään enintään kuudelle alueelliselle verkostohankkeelle. Verkostohankkeet kokoavat yhteen kehittämisen eri vaiheissa olevia koulutuksen järjestäjiä. Keskeisiä kumppaneita ovat työ- ja elinkeinoelämä, opiskelijat ja kolmas sektori. Hankkeissa korostuu yhdessä tekeminen ja vertaisoppiminen.

Lisäksi avustusta myönnetään alueellisten verkostohankkeiden kokonaisuuden koordinaatioon. Koordinoijaksi valitaan yksi koulutuksen järjestäjä, joka ohjaa, tukee ja seuraa hankkeiden toimintaa yhteistyössä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koordinoija vastaa myös tiedonkulusta hankkeiden välillä sekä levittää ja vie käytäntöön uuden johtamiskulttuurin toimintamalleja, -tapoja ja työkaluja yhdessä hankkeiden kanssa.

Hankkeissa kehitetään johtamista kokonaisvaltaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisaatioiden kaikilla tasoilla ‒ ylimmässä johdossa, keskijohdossa ja esimiestasolla. Johtamisen tulee tukea opetus-, ohjaus- ja tukipalvelujen henkilöstöä asiakaslähtöisen koulutuksen toteuttamisessa ja itsensä johtamisessa. Siksi hankkeissa uudistetaan toimintatapoja yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Avustusta voi hakea 21.11.2018 mennessä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Marjatta Säisä, puh. 029 533 1439,
Yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, puh. 029 533 1262, .

Teknisissä asioissa voit olla yhteydessä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea valtionavustusta hankkeisiin, joissa kehitetään osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista organisaatioiden eri tasoilla. Hankkeiden avulla uudistetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuuria ja etsitään toimintamalleja, jotka hyödyttävät koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Avustusta voi hakea 21.11.2018 mennessä.

 

FacebookTwitterYouTube