15.2.2019

Haettavana 70 miljoonaa euroa yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Verkkouutinen

Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskevien valtionavustusten yhteinen haku on avattu. Kansallinen kehittämisrahoitus on nyt ensimmäistä kertaa koottu yhteen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 21.3.2019 saakka.

Samaan aikaan tapahtuva haku mahdollistaa paikallisen pohdinnan siitä, mihin kokonaisuuksiin koulutuksen järjestäjän on tarpeen keskittyä. Lisäksi yhteinen haku säästää hallintoresurssia.

Valtionavustusta voi hakea 15.2.–21.3.2019 seuraavien kokonaisuuksien kehittämiseen:

  • Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa
  • Kaksikielinen opetus
  • Kielten tutoropettajatoiminta
  • Koulujen kerhotoiminta
  • Koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa
  • Tutoropettajatoiminnan alueellisten verkostojen vakiinnuttaminen
  • Innovatiiviset oppimisympäristöt yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
  • Kansainvälistyminen yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
  • Lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen
  • Pilottihankkeet lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi

Vapaaseen sivistystyöhön on haettavana 5,2 miljoonaa euroa. Valtionavustushaku vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen on avattu 30.1. ja kestää vuoden 2019 loppuun.

Hakuun liittyvää neuvontaa on myös kehitetty siten, että käytössä on aiemman puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi myös skype-tilaisuuksia. Haun alkamispäivänä 15.2. pidetyn infotilaisuuden tallenne julkaistaan osoitteessa oph.fi/valtionavustukset.

Valtionavustusten kokoaminen tukee suunnitelmallisempaa kehittämistä

– Valtionapujen kokoaminen yhtenäisemmäksi prosessiksi antaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden valtionavun hyödyntämiseen paremmin tukemaan paikallista kehittämistä. Hyöty syntyy vain, jos paikallinen kehittämissuunnitelma prioriteetteineen on olemassa. Kannustan sellaisen laatimiseen, koska kehittämisen yhtenäistämistä on tarkoitus jatkaa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kansallista kehittämisrahoitusta on tarkoitus kehittää jatkossa siten, että erilliset hakukokonaisuudet poistuvat. Tällöin koulutuksen järjestäjien on mahdollista hyödyntää vielä laajemmin omaa paikallista koulutuksen kehittämissuunnitelmaansa. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa verkostotoimintaa ja yhteiskehittämistä sekä kehittämistoimien vaikutuksia ja vaikuttavuutta niin, että kehittämistoiminta juurtuu uudeksi arjeksi.

Lisätietoja:

www.oph.fi/valtionavustukset

Johtaja Anni Miettunen, puh. 029 533 1612,
Opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155,
Opetusneuvos Ulla Laine, puh. 029 533 1597,
Opetusneuvos Petri Lehikoinen, puh. 029 533 1713,

Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskevien valtionavustusten yhteinen haku on avattu. Kansallinen kehittämisrahoitus on nyt ensimmäistä kertaa koottu yhteen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 21.3.2019 saakka.

 

FacebookTwitterYouTube