5.11.2018

Haettavana miljoona euroa ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen

Verkkouutinen

Valtionavustuksen painopisteitä ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta, palautetiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.

Opetushallitus on avannut haettavaksi valtionavustuksen ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen. Valtionavustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä uuden lainsäädännön tavoitteita tukevan toiminnan laadunhallinnassa, myös laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä.

Valtionavustusta voi saada hankkeisiin, joissa

  • päivitetään laadunhallintajärjestelmää vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteita
  • kehitetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa
  • jaetaan ja hyödynnetään palautejärjestelmistä saatavaa tietoa ja kehitetään toimintaa palautetietoon perustuen
  • vahvistetaan koulutuksen järjestäjien välistä vertaisoppimista ja laatukulttuuria.

Hankkeet toteutetaan yhteistyöverkostoissa, joihin osallistuu monipuolisesti erilaisia koulutuksen järjestäjiä. Verkosto voi hakea avustusta yhteen tai useampaan painopisteeseen liittyvään kehittämiseen.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Leena Koski, puh. 029 533 1106,
Opetusneuvos Riikka Vacker, puh. 029 5331215, .

Teknisissä asioissa voit olla yhteydessä

Valtionavustuksen painopisteitä ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta, palautetiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.

 

FacebookTwitterYouTube