26.10.2017

Innostutaan yhdessä koulun kehittämisestä

Verkkouutinen 26.10.2017

Majakka-julkaisuKehitetään koulua yhdessä -julkaisu kokoaa 40 kehittämisideaa Majakka-kouluista. Peruskoulujen Majakka-verkostossa opitaan yhdessä, luodaan yhteistyörakenteita, kannustetaan kokeiluihin sekä levitetään innovaatiota koko maahan. Poimi ideoita oman koulusi käyttöön!

Kehitetään koulua yhdessä -julkaisussa esitellään Majakka-koulujen kehittämisideoita, joiden teemoja ovat muun muassa oppilaiden osallisuus, yhteisopettajuus, oppimisympäristöt ja koulupäivän rakenne sekä yhteistoiminnallisuus. Esimerkiksi Jyväskylän normaalikoulun alakoulussa toteutetaan laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia yli luokkarajojen eri ikäisten oppilaiden yhteistyössä. Uusi tapa tehdä voikin koskea yhtä luokkaa tai se voi ulottua koko koulun toimintaan. Kokeilut lähtevät aina koulun ja oppilaiden tarpeista.

Johtaja Jorma Kauppinen muistuttaa, että koulun uudistumiselle opetussuunnitelman perusteet tarjoavat yhteiset raamit, joihin nojata.

– Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty pedagogisia linjauksia, joiden avulla koulut voivat kehittää toimintatapojaan niin, että oppilaiden mielenkiinto ja motivaatio oppimiseen lisääntyy. On tärkeää etsiä ja kokeilla uudenlaisia, parhaita mahdollisia tapoja toteuttaa opetussuunnitelmauudistuksessa määriteltyjä asioita, Kauppinen toteaa.

Valtakunnallisen kehittämiskouluverkoston tavoitteena on alusta asti ollut uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa sekä edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota. Verkoston avulla myös tuetaan opettajien osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista sekä kehitetään johtamisen käytäntöjä. Esimerkiksi Oulussa Pitkäkankaan koulussa on kehitetty hyvinvointikalenteri edistämään opettajien ja henkilökunnan hyvinvointia.

– Tässä verkostossa pienet ideat loistavat isojen rinnalla. Usein pienistä hankkeista tulee isoja, koska ne vaikuttavat kouluyhteisön toimintaan nopeasti. Nyt koulujen hyviä ideoita on koottu yhteen kaikkien käyttöön. Inspiroituvia lukuhetkiä julkaisun parissa, sanoo opetusneuvos Pia Kola-Torvinen.

Tutustu Kehitetään koulua yhdessä -julkaisuun

Lisätietoa kehittämiskouluverkostosta

Kehitetään koulua yhdessä -julkaisu kokoaa 40 kehittämisideaa Majakka-kouluista. Peruskoulujen Majakka-verkostossa opitaan yhdessä, luodaan yhteistyörakenteita, kannustetaan kokeiluihin sekä levitetään innovaatiota koko maahan. Poimi ideoita oman koulusi käyttöön!

 

FacebookTwitterYouTube