25.4.2018

Internetaineistojen käyttö opetuksessa on lisääntynyt

Verkkouutinen

Grafiikka: keskimääräisen opettajan kopioinnit, tallennukset ja esityksetInternetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivat Kopioston ja Opetushallituksen vuonna 2017 teettämät laajat selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.

Ensimmäisessä selvityksessä kartoitettiin painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia ja käyttöä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Selvitys toteutettiin internetpohjaisella kyselyllä ja vastaajia oli 408. Parhaillaan on käynnissä vastaava kartoitus peruskouluissa ja lukioissa.

Toisessa selvityksessä, joka tehtiin yhdessä AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:n kanssa, keskityttiin peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa käytettyihin av-aineistoihin. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 2 192.

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja kopioi verkkoaineistoja 21 kertaa vuodessa

Tulosten mukaan ammatillisen oppilaitoksen opettaja valokopioi keskimäärin 8,9 kertaa ja skannaa 2,8 kertaa vuodessa painettuja julkaisuja. Opettaja tulostaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa internetistä keskimäärin 12,6 kertaa ja kopioi vastaavia verkkoaineistoja keskimäärin 21,6 kertaa vuodessa.

Eniten ammatillista koulutusta varten kopioidaan otteita oppikirjoista ja tietokirjoista tai lehtiartikkeleita. Internetistä tulostetaan ja kopioidaan eniten lakeja ja asetuksia, erilaisia käyttöohjeita ja manuaaleja sekä valokuvia ja muita kuvia.

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointi jatkuu diginä

Samaan aikaan, kun verkkoaineistojen kopioiminen ja käyttö opetuksessa on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, on valokopioiminen ja paperitulosteiden jakaminen opetuksessa vähentynyt.

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopioiminen ja käyttö opetuksessa ei kokonaisuudessaan ole vähentynyt, vaan käyttö on muuttunut digitaaliseksi. Opettajat kopioivat internetistä aineistoja ja tallentavat ne kurssialustalle tai suljettuun oppimisympäristöön. Aineistoja myös liitetään osaksi itse tehtyä opetusmateriaalia, jota esitetään oppitunnilla tai jaetaan paperitulosteina.

Tallennukseen 2−3 av-teosta vuodessa

Av-teosten käyttöä selvittänyt kysely osoitti, että peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettaja tallentaa opetustaan varten keskimäärin 2−3 ohjelmaa tai videota vuodessa. Tv-ohjelmien ja videoiden tallentaminen opetuskäyttöön on huomattavasti harvinaisempaa korkeakouluissa, jossa opettajat tallentavat keskimäärin 1,5 ohjelmaa tai videota vuodessa.

Ohjelmia ja videoita tallennetaan eniten Yleisradion tv-kanavilta sekä YouTubesta ja muista internetlähteistä. Suosituimmat tv-kanavat, joista ohjelmia tallennetaan opetuskäyttöön, ovat Yle Teema, Yle TV1 ja Yle TV2. Opetuskäyttöön tallennetaan eniten dokumenttielokuvia ja -ohjelmia, asia- ja ajankohtaisohjelmia, opetusohjelmia sekä fiktiivisiä elokuvia.

Av-teosten esittäminen on yleisintä peruskouluissa ja lukioissa

Tv-ohjelmien ja verkkovideoiden esittäminen on huomattavasti yleisempää kuin niiden tallentaminen. Peruskoulun ja lukion opettaja esittää keskimäärin 40 ohjelmaa tai videota vuodessa ja ammatillisen oppilaitoksen opettajakin noin 23 ohjelmaa tai videota. Korkeakouluissa myös av-teosten esittäminen on harvinaisempaa kuin peruskouluissa ja toisella asteella: ammattikorkeakouluissa opettaja esittää keskimäärin 12 ohjelmaa vuodessa ja yliopistoissa 3.

Eniten opetuksessa esitetään erilaisia opetusohjelmia, asia- ja ajankohtaisohjelmia, uutisohjelmia sekä dokumentteja. Yleisimmät lähteet ovat YouTube, Yle Areena sekä Yle Oppiminen -sivusto ja muut internetlähteet. Yli 76 % vastaajista oli viimeksi esittänyt opetustilanteessa videon tai tv-ohjelman internetistä. Verkkovideoista tavallisimpia ovat yksityisten henkilöiden sekä erilaisten järjestöjen ja yritysten videot.

Av-teosten esittäminen verkosta on lisääntynyt

Av-teosten esittäminen opetuksessa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti, mutta tv-ohjelmien tallentaminen on puolestaan vähentynyt: ohjelmia esitetään enemmän Yle Areenasta tai YouTubesta. Muutokseen on osaltaan vaikuttanut se, että ohjelmia ja videoita on nykyään huimasti aiempaa enemmän tarjolla internetissä erilaisissa palveluissa ja verkkosivustoilla.

Useat Yle Areenan ohjelmat ovat saatavilla vain 30 tai 45 päivää. Lähes puolet vastaajista haluaisi esittää Yle Areenassa olevia ohjelmia opetuksessa pidempään kuin ne ovat saatavilla.

Lisätiedot:

Opetushallitus on hankkinut kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille kopiointiin ja tv-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen luvat. Lisätietoa luvista ja niiden sisällöstä löytyy osoitteesta www.kopiraitti.fi

Kopiraittilan koulussa on pelillistä verkkomateriaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen kaikille kouluasteille peruskoulusta toiseen asteeseen sekä opettajankoulutukseen. Maksuton materiaali löytyy osoitteesta www.kopiraittila.fi

Internetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivat Kopioston ja Opetushallituksen vuonna 2017 teettämät laajat selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.

 

FacebookTwitterYouTube