22.2.2017

Kolme miljoonaa euroa peruskoulun kehittämiseen kokeilujen kautta

Verkkouutinen 22.2.2017

Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjille 3 115 800 euroa 29:lle eri hankkeelle erityisavustuksia, joilla kehitetään uusiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa perusopetuksessa.

Valtionavustuksilla tuetaan kokeiluja kouluissa muun muassa monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä digitaalisuutta ja oppimista tukevien teknologioiden hyödyntämisessä opetuksessa.

Kehittämishankkeissa muun muassa rakennetaan oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja sekä tuotetaan digitaalisuutta hyödyntäviä arviointimenetelmiä, kuten jatkuvan arvioinnin sekä oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin työkaluja. Kouluissa kehitetään tutkimusperustaisia pedagogisia toimintamalleja, joiden pohjalta opettaja voi luoda omaan opetukseensa sopivia sovelluksia sekä syventää osaamistaan.

Hankkeissa tuotetaan tietoa 3D-tulostuksen pedagogisista mahdollisuuksista. Lisäksi kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisia digitaalisia toimintamalleja, joissa yhdistetään tutkimuksellista oppimista sekä kehitetään erilaisia toiminnallisia oppimisen tiloja kouluihin.

Uusien toimintamallien tulee olla levitettävissä muiden koulujen käyttöön alueellisesti, kansallisesti ja mahdollisesti myös kansainvälisesti.

- Valtionavustus on tarkoitettu oppilaita sitouttavaan ja innostavaan oppimisen sekä avoimen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaiseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan, toteaa pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

- Avustuksilla rakennetaan tulevaisuuden peruskoulua. Kokeilujen tulokset ja kokemukset levitetään kaikkien koulujen käyttöön, jotta kaikki oppilaat ja opettajat pääsevät mukaan opetuksen kehittämiseen, opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan yhteensä 90 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat astuneet voimaan 1.8.2016. Opettajankoulutuslaitoksista ja keskeisistä sidosryhmistä koostuva Opettajankoulutusfoorumi työskentelee suomalaisen korkeatasoisen opettajankoulutuksen vetovoiman ja laadun kehittämiseksi.

Valtionavustuksin tuetaan tutoropettajien kouluttamista jokaiseen peruskouluun ja koulujen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Seuraava hakukierros avataan opetuksen järjestäjille syksyllä 2017. Suurimmat panostukset kohdistuvat opettajankoulutuksen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Yhteensä opettajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan yli 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:
opetusneuvos Juho Helminen, Opetushallitus, puh. 029 533 1064
projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30134

Uusi peruskoulu -kärkihanke

Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjille 3 115 800 euroa 29:lle eri hankkeelle erityisavustuksia, joilla kehitetään uusiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa perusopetuksessa.

 

FacebookTwitterYouTube