30.12.2013

Koulurauhan lakiuudistukset voimaan 1.1.2014

Verkkouutinen 30.12.2013

Vuoden alussa voimaan tuleva ns. koulurauhapaketti antaa oppilaitosten rehtoreille ja opettajille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Keinovalikoimaa painotetaan aiempaa voimakkaammin kasvatukselliseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

Kasvatuskeskustelusta tulee uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen. Jälki-istunnon toteuttamistavasta säädetään aiempaa tarkemmin, muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen tulee mahdolliseksi.

Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita. Opettajalle ja rehtorille tulee myös oppilaiden turvallisuuden ja toimintaympäristön rauhallisuuden turvaamiseksi toimivalta ottaa haltuun vaaralliset esineet ja aineet sekä perusopetuksen osalta myös esineet ja aineet, joilla oppilas häiritsee opetusta. Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.

Oppilaiden osallisuutta perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisissa koulutuksessa vahvistetaan. Osallisuutta lisäämällä kehitetään vaikuttamistaitojen lisäksi kouluhyvinvointia ja työrauhaa. Myös perusopetuksessa jokaiselle tulee järjestää mahdollisuus osallistua oppilaskuntatyöhön.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kuntien välinen korvaus perustuu vastaisuudessa aiheutuneisiin kustannuksiin. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetusta avohoidossa oleville oppilaille, mikäli oppilaiden koulunkäynti kaikesta perusopetuslain mahdollistamasta tuesta huolimatta ei ole oppilaan omassa koulussa oppilaan edun mukaista. Oppilaan paluu sairaalaopetuksesta omaan kouluun tulee järjestää tuetusti ja se tulee suunnitella opetuksen järjestäjien yhteistyönä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön lehdistötiedote 20.12.2013

Lakiuudistukset

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Hallitusneuvos Janne Öberg, p. 0295 3 30348

Vuoden alussa voimaan tuleva ns. koulurauhapaketti antaa oppilaitosten rehtoreille ja opettajille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Keinovalikoimaa painotetaan aiempaa voimakkaammin kasvatukselliseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

 

FacebookTwitterYouTube