15.4.2014

Koulutuspilvijaosto luovutti loppuraporttinsa

Verkkouutinen 15.4.2014

Opetushallituksen Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan alaisuuteen elokuussa 2013 asetettu Koulutuspilvijaosto luovutti 15.4.2014 loppuraporttinsa neuvottelukunnalle. Loppuraportissa jaosto tekee esityksensä siitä, miten ja millaista kansallista pilvipalvelua olisi jatkossa syytä kehittää suomalaisen oppimisen ja opettamisen digitaaliseksi modernisoimiseksi ja kehittämiseksi.

Loppuraportin luovutti neuvottelukunnan kokouksessa jaoston puheenjohtaja Petri Pohjonen ja vastaanotti neuvottelukunnan puheenjohtaja Aulis Pitkälä.

Jaosto teetti toimikautensa aikana laajan aivoriihikyselyn sekä esiselvityksiä liittyen digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen sekä mahdollisen kansallisen koulutuspilven teknologiseen toteutukseen. Jaosto päätyi työnsä yhteydessä siihen, että suomalaisen kansallisen koulutuspilven tulee olla muutakin kuin sellainen digitaalinen oppimateriaalipankki, joksi koulutuspilvi jossain maissa mielletään. Koulutuspilven tulisikin sisältää kattavasti opetushallinnon toteuttamat tai välittämät koulutusta ja oppimista tukevat sähköiset palvelut oppijoille ja opettajille.

Jaosto tekeekin loppuraportissa esityksensä kehittämisaihioiksi, joiden pohjalta kansallista koulutuksen pilvipalvelua olisi sen näkemyksen mukaan syytä lähteä kehittämään. Nämä kehittämisaihiot liittyvät digitaalisiin sisältöihin opetussuunnitelman ja oppimisen tukena, oppilaan / opettajan ja rehtorin sekä opetushallinnon sähköisten työpöytien kehittämiseen, kannustuksen sekä erilaisten vuorovaikutusympäristöjen toteuttamiseen, mobiilikouluratkaisuihin, opetussuunnitelmaosaamisen kehittämiseen, analytiikan hyödyntämiseen, käyttäjä-, vuosiluokka- ja ryhmätietojen siirtoihin sekä oman digitaalisen portfolion rakentumiseen.

Jaosto katsoo loppuraportissa kaavailemansa laajan ja monipuolisen kansallisen Koulutuspilven kehittämisen keskeiseksi kansalliseksi koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi, joka tulisi rahoituksineen ja pitkäaikaisine toteutusmalleineen pyrkiä ratkaisemaan viimeistään hallitusohjelmassa kevät-kesällä 2015.

Opetushallituksen virkamiehistä Koulutuspilvijaoston työskentelyyn ovat osallistuneet ylijohtaja Pohjosen lisäksi Juho Helminen ja Erja Vitikka jaoston jäseninä, Asko Lippo projektipäällikkönä sekä Riku Honkasalo, Kimmo Koskinen ja Paula Paronen jaoston sihteereinä. Jaoston muut jäsenet tulivat seuraavilta tahoilta: IBM, Rovio, Microsoft, OAJ, Apple, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki, Sanoma Pro, Opinsys, YLE, Eficor, Otava ja Nokia.

Opetushallituksen Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan alaisuuteen elokuussa 2013 asetettu Koulutuspilvijaosto luovutti 15.4.2014 loppuraporttinsa neuvottelukunnalle. Loppuraportissa jaosto tekee esityksensä siitä, miten ja millaista kansallista pilvipalvelua olisi jatkossa syytä kehittää suomalaisen oppimisen ja opettamisen digitaaliseksi modernisoimiseksi ja kehittämiseksi.

 

FacebookTwitterYouTube