15.5.2018

Kulttuurivoltti-hanke on palkittu eurooppalaisella kulttuuriperintöpalkinnolla

Verkkouutinen

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille taide- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeessa tähdättiin näiden suunnitelmien määrälliseen kasvattamiseen. Hankkeessa tuotettiin kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-verkkotyökalu, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa perustuen.

- Hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot, palkinnon myöntänyt tuomaristo vahvisti.

Tuomaristo painotti perusteluissaan digitallisen työkalun hyödyntämistä sekä hankkeen luomaa kokonaisvaltaista ja joustavaa lähestymistapaa opetussuunnitelmatyöhön. Kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia ja nuoria heidän taustastaan riippumatta.

- Oppilaiden osallisuuden ja aktiivisen roolin vahvistaminen on ollut myös yksi opetussuunnitelmauudistuksen keskeisistä tavoitteista. Kulttuurikasvatuksella innostetaan aktiiviseen toimijuuteen ja luodaan perustaa elinvoimaiselle paikalliselle kulttuurille. Perusopetuksen arvoperustan mukaisesti kulttuurinen moninaisuus on rikkaus, jonka pohjalle päivittäinen opetus rakennetaan. Uusissa opetussuunnitelmissa kulttuurikasvatus kuuluukin kaikkeen opetukseen, toteaa opetusneuvos Mikko Hartikainen.

Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuonna 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmia oli 90 eri puolilla Suomen minkä lisäksi 50 suunnitelmaa oli valmisteilla.

Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.

Kulttuuriperinnön teemavuonna painottui eurooppalainen erityisarvo

Kulttuurivoltin lisäksi muita palkittuja tahoja ovat muun muassa bysanttilaisen kirkon ja sen ainutlaatuisten 700–800-luvulta peräisin olevien freskomaalausten kunnostaminen Kreikassa, uuden menetelmän kehittäminen Euroopan historiallisesti merkittävien rakennusten konservoinnissa sekä kansalaisjärjestöjen kansainvälisen verkoston yli 30-vuotinen sitoutuminen Venetsian suojeluun.

- Kyseessä on Euroopan kulttuuriperintöalan verkoston myöntämä alan merkittävin eurooppalainen palkinto. Tämä on hieno tunnustus Kulttuuriperintökasvatusseuran, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja yhteistyökumppaneiden arvokkaalle työlle, iloitsee Hartikainen.

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, joten valinnoissa painoivat tänä vuonna palkittujen kulttuuriperintöön liittyvien saavutusten eurooppalainen erityisarvo.

- Suomessa kulttuuriperintövuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Se kannustaa meitä kehittämään uusia toimintatapoja yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen sekä kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja kestävän käytön edistämiseksi.

Riippumattomat palkintolautakunnat kävivät läpi kaikkiaan 160 palkintohakemusta. Hakemuksia saatiin organisaatioilta ja yksittäisiltä henkilöiltä 31:stä Euroopan maasta. Tunnustus merkittävistä saavutuksista konservoinnin, tutkimuksen sekä koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kategorioissa myönnettiin kaikkiaan 29 palkinnonsaajalle 17 maasta. Voittajat palkitaan palkintoseremoniassa 22. kesäkuuta Berliinissä, jossa järjestetään tuolloin kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintöhuippukokous.

Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintoja Europa Nostra -palkintoja on jaettu vuodesta 2002 lähtien, jolloin Euroopan komissio perusti palkinto-ohjelman. Europa Nostra on huolehtinut sen toteutuksesta alusta lähtien. Palkinnon tarkoituksena on sekä juhlia hienoja saavutuksia kulttuuriperinnön saralla että edistää kulttuuriperinnön korjauksen, tutkimuksen, hallinnon, vapaaehtoistoiminnan, koulutuksen ja viestinnän parhaiden toimintamallien leviämistä. Palkinto-ohjelmaa rahoittaa Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

Lisätietoa

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.

 

FacebookTwitterYouTube