11.2.2016

Kuukauden tilasto: Joka neljäs ammatillinen tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena

Verkkouutinen 11.2.2016

Oppisopimuskoulutus on yhä tärkeä ammatillisen aikuiskoulutuksen väylä. Vuonna 2014 noin 80 prosenttia oppisopimusopiskelijoista oli yli 25-vuotiaita. Yli puolet opiskelijoista oli naisia.

Vuonna 2014 oppisopimuskoulutuksena suoritettiin kaikkiaan 12 500 ammatillista tutkintoa, joka on noin neljännes kaikista vuonna 2014 suoritetuista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista.

Vuonna 2014 ammatillista perustutkintoa opiskeli 19 700 opiskelijaa, ammattitutkintoa 14 500 opiskelijaa ja erikoisammattitutkintoa 14 600 opiskelijaa. Opiskelijamäärät ovat laskeneet 2010-luvulla kaikissa koulutustyypeissä, mutta erityisesti laskua on tapahtunut ammattitutkintoa suorittavien määrissä. Myös erikoisammattitutkintoa suorittavien määrä on laskenut vuodesta 2010 selvästi.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet vuosina 2010 - 2014

(Suurenna klikkaamalla taulukkoa)

Vuonna 2014 naisten osuus kaikista oppisopimusopiskelijoista oli noin 54 prosenttia. Naisten osuus on ollut viime vuosina kasvusuunnassa ja on erityisen vahva vanhemmissa ikäryhmissä. Naisten osuus kaikista 55­­­–59 -vuotiaista opiskelijoista oli yli 67 prosenttia. Alle 20-vuotiaista opiskelijoista valtaosa oli puolestaan miehiä.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 25 vuotta täyttäneitä oli noin 80 prosenttia. Suhteellisesti eniten 25 vuotta täyttäneitä opiskeli kulttuurialalla (86 %) sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon koulutusalalla (86 %) ja vähiten luonnonvara- ja ympäristöalalla (56 %).

Kaikki oppisopimusopiskelijat ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010-2014

(Suurenna klikkaamalla taulukkoa)

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suosio on pysytellyt vuodesta toiseen vahvana. Vuonna 2014 suosituimmaksi oppisopimusteitse suoritetuksi tutkinnoksi nousi kuitenkin sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joita suoritettiin 1293 tutkintoa. Johtamisen erikoisammattitutkintoja suoritettiin toiseksi eniten (1 106 tutkintoa), mikä on noin 300 tutkintoa vähemmän kuin vuonna 2013.

Joka neljännellä vuonna 2013 oppisopimuskoulutuksen aloittaneella ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Tilasto vuonna 2013 oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden koulutustausta

(Suurenna klikkaamalla kuvaa)

Peräti 27 prosentilla johtamisen erikoisammattitutkinto-opinnot vuonna 2013 aloittaneilla oli suoritettuna ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tai tutkijakoulutus.

Tilasto vuonna 2013 oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkinto-opinnot aloittaneiden koulutustausta

(Suurenna klikkaamalla kuvaa)

Vuonna 2014 kaksi suurinta oppisopimuskoulutuksen järjestäjää olivat Helsingin kaupunki ja Tampereen kaupunki. Helsingin kaupungin järjestämissä koulutuksissa suoritettiin oppisopimusteitse lähes 900 ammatillista tutkintoa, mikä on noin 300 tutkintoa vähemmän kuin vuonna 2012.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on yksi EU-tasolla sovituista prioriteeteista ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. EU-komissio on todennut, että vaikka Suomessa oppisopimuskoulutukseen osallistuu aikaisempaa enemmän opiskelijoita, taso on edelleen suhteellisen alhainen verrattuna muihin EU-maihin.

Lisätietoja:
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Oppisopimuskoulutus on yhä tärkeä ammatillisen aikuiskoulutuksen väylä. Vuonna 2014 noin 80 prosenttia oppisopimusopiskelijoista oli yli 25-vuotiaita. Yli puolet opiskelijoista oli naisia.

 

FacebookTwitterYouTube