20.2.2015

Kuukauden tilasto: Lukioverkosto maakunnittain vuosina 2010 ja 2013

Verkkouutinen 20.2.2015

Vuonna 2013 lukioissa opiskeli keskimäärin 250 opiskelijaa lukiota kohti. Opiskelijamäärien hiipuessa pienten, alle 50 opiskelijan lukioiden määrä on lisääntynyt.

Vuonna 2013 Suomessa toimi kaikkiaan 420 lukiokoulutusta tarjoavaa oppilaitosta, joista lukioita oli 374, perus- ja lukioasteen kouluja 40 ja kansanopistoja kuusi.

Vuodesta 2010 lukiokoulutusta tarjoavien oppilaitosten verkosto on harventunut etenkin 100-299 ja 300-499 opiskelijan oppilaitosten osalta. Opiskelijamäärien hiipuessa pienten, alle 50 oppilaan oppilaitosten määrä on kasvanut. Vuonna 2013 toimi kaikkiaan 34 alle 50 oppilaan lukiokoulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Näistä oppilaitoksista lukioita oli 29. Lapissa pieniä, alle 50 oppilaan lukioita toimi seitsemän.

Vuonna 2013 lukiokoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa opiskeli keskimäärin 252 opiskelijaa. Vuonna 2013 toimi kaikkiaan 18 yli 700 oppilaan lukiokoulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Vuodesta 2010 oppilaitosten opiskelijamäärän mukaan määritelty keskikoko on kasvanut eniten Kanta-Hämeessä.

Aikuisten opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutusta tarjottiin kaikkiaan 101 oppilaitoksessa. Vuonna 2013 pelkästään aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti opiskeltiin 22 lukiossa.

Lisätietoja:
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Taulukko 1: Lukiot, joissa opiskeltiin pelkästään aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti (2013)

Taulukko 2: Opiskelijamääriltään suurimmat lukiot (2013)


Vuonna 2013 lukioissa opiskeli keskimäärin 250 opiskelijaa lukiota kohti. Opiskelijamäärien hiipuessa pienten, alle 50 opiskelijan lukioiden määrä on lisääntynyt.

 

FacebookTwitterYouTube