2.11.2016

Kuukauden tilasto: Opettajien palkkakehitys on ollut Suomessa maltillista

Verkkouutinen 2.11.2016

Kuukauden tilastoOECD-maissa opettajien peruspalkat ovat nousseet maltillisesti viimeisten kymmenen vuoden ajan. Työuran aikana suomalaisopettajan palkkakehitys on hitaampaa kuin OECD-maissa keskimäärin.

OECD-jäsenmaissa opettajien peruspalkat ovat nousseet maltillisesti vuoteen 2005 verrattuna (kuva 1). Suomessa opettajien peruspalkat ovat nousseet euromääräisesti, mutta ostovoima laskenut hieman.

Opettajien palkkojen muutos OECD jäsenmaissa

Kuva 1. Opettajien palkkojen muutos OECD jäsenmaissa (2005–14)

Opettajien palkkojen keskiarvon muutosindeksi OECD-jäsenmaissa 15 vuoden työkokemuksen jälkeen, sekä palkkojen keskiarvon muutosindeksi minimi- ja maksimivaatimuksilla (2005 = 100, rahan arvon muutos otettu huomioon). OECD Education at a Glance 2016.

Kaikista OECD jäsenmaista ei ole saatavilla tietoa toteutuneista palkoista. Niissä OECD-maissa, joista tietoa on saatavilla, toteutuneet palkat ovat laskeneet hieman. Suomessa toteutuneet palkat eivät ole muuttuneet vuoden 2010 jälkeen.

Lastentarhanopettajien ja lukio-opettajien palkoissa on huomattava ero Suomessa

Useimmissa maissa opettajien palkka nousee sen perusteella, mitä koulutusastetta opettaja opettaa. Kuvassa 2 esitetään opettajien lakisääteisten palkkojen erot 15 vuoden työkokemuksen jälkeen 22 EU-maassa. Suomessa eri koulutusasteiden (esiopetus, alaluokat, yläluokat, toinen aste) opettajien lakisääteiset palkat ovat hieman EU22 keskiarvoa matalammat, paitsi esiopetuksessa, jossa lastentarhanopettajien palkat ovat merkittävästi EU22 keskiarvoa matalammat. Lakisääteiset palkat olivat matalimmat Slovakiassa, Unkarissa ja Tšekeissä. Päinvastoin Luxemburgissa oli korkeimmat lakisääteiset palkat kaikilla koulutusasteilla.

Opettajien peruspalkat

Kuva 2. Opettajien peruspalkat (USD) 15 vuoden työkokemuksen jälkeen vuonna 2014 (EU22-maat)

Julkisella sektorilla työskentelevien opettajien vuosittainen palkka US dollareina. Palkat on muunnettu ostovoimaltaan yhtäläiseksi käyttämällä ostovoimapariteettia (Purchasing power parity, PPP). OECD Education at Glance 2016.

Opettajien palkkakehitys on Suomessa vaatimatonta

Työkokemuksen määrä vaikuttaa opettajien palkkaan eri tavalla eri OECD- ja Euroopan maissa. Kokemusvuosien vaikutus palkkakehitykseen on Suomessa melko pieni. 20 vuoden kokemuksen jälkeen suomalaisopettajien palkat ovat 30 prosenttia korkeampia aloituspalkkaan nähden. OECD-keskiarvo on 37–40 prosenttia. Suurin palkannousu (yli 100 %) on Chilessä, Unkarissa, Israelissa ja Romaniassa.

Rehtoreiden palkkoihin vaikuttaa koulun koko

Tietoa rehtoreiden palkoista on saatavilla vain Euroopan maista. Euroopassa rehtoreiden lakisääteinen minimipalkka on kaikilla koulutusasteilla korkeampi kuin opettajien minimipalkka. Rehtoreiden palkalla on positiivinen yhteys työkokemukseen, vastuutehtäviin ja siihen, millä koulutusasteella rehtorina toimitaan. Palkkoihin vaikuttaa myös koulun koko Suomessa, kuten 15 muussakin Euroopan maassa.

Taulukossa 1 on esitetty (julkisella puolella työskentelevien) opettajien ja rehtoreiden peruspalkat sekä toteutuneet palkat Suomessa.

Opettajien ja rehtoreiden palkat

Taulukko 1. Opettajien ja rehtoreiden peruspalkat ja keskimääräiset toteutuneet palkat Suomessa euroina

(Lähde: Eurydice. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2015/16)

OECD-maissa opettajien peruspalkat ovat nousseet maltillisesti viimeisten kymmenen vuoden ajan. Työuran aikana suomalaisopettajan palkkakehitys on hitaampaa kuin OECD-maissa keskimäärin.

 

FacebookTwitterYouTube