22.9.2016

Kuukauden tilasto: Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten määrä väheni vuosina 2010–2015

Verkkouutinen 22.9.2016

Perus- ja toisen asteen oppilaitosten määrät ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Kyseisellä ajanjaksolla lakkautettiin 393 peruskoulua, 44 lukiota ja 22 ammatillista oppilaitosta.

Eniten lukioita lakkautettiin Uudellamaalla (8) ja Keski-Suomessa (5). Pelkästään aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti lukiokoulutusta tarjoavia oppilaitoksia eli ns. aikuislukioita oli 20. Vuosina 2010–2015 aikuislukioiden määrä pysyi samana, mutta niissä opiskelleiden määrä väheni lähes 2 400:lla opiskelijalla.

Vuonna 2015 Suomessa toimi kuusi yli 1 000 oppilaan peruskoulua ja kuusi yli 1 000 opiskelijan lukiota.

Taulukko 1 Perus- ja toisen asteen oppilaitosten määrien muutokset 2010–2015
Oppilaitostyyppi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perusopetusta tarjoavat oppilaitokset¹ 2 938 2 915 2 828 2 759 2 679 2 561
Peruskoulut² 2 900 2 821 2 736 2 665 2 582 2 467
Lukiokoulutusta tarjoavat oppilaitokset³ 438 432 427 420 413 396
Lukiot 394 388 381 374 366 350
Ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset⁴ 240 247 237 245 227 -
Ammatilliset oppilaitokset⁵ 131 132 127 124 109 -
¹ luvussa mukana peruskoulut, peruskouluasteen erityiskoulut, lukiot, perus- ja lukioasteen koulut, ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, kansalaisopistot
² luvussa mukana peruskoulut ja peruskouluasteen erityiskoulut
³ luvussa mukana lukiot, perus- ja lukioasteen koulut, kansanopistot, ammatilliset oppilaitokset
⁴ luvussa mukana ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset, ammatilliset erikoisoppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, opintokeskukset, muut oppilaitokset, tuntematon
⁵ luvussa mukana ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset

Peruskoulut

Peruskoulujen määrä on vähentynyt vuosien 2010–2015 välillä 393 koululla eli 14,1 prosentilla (kuva 1). Peruskouluasteen erityisoppilaitosten määrä on laskenut 40 oppilaitoksella eli 34,5 prosentilla.

Kaikkien perusopetusta tarjoavien oppilaitosten määrä on laskenut 2 938:sta 2 561:n, eli 377 oppilaitoksella* Peruskoulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen määrä on laskenut kaikissa maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta (kuva 2). Eniten peruskouluja on karsittu Uudellamaalla (43), Pirkanmaalla (42), Pohjois-Pohjanmaalla (41) ja Keski-Suomessa (39).

Kuva 1: Peruskoulujen ja peruskouluasteen erityiskoulujen määrät Suomessa 2010–2015
Peruskoulujen määrä on laskenut 393:lla, eli laskua oli 14,1 prosenttia.

Kuva 2: Peruskoulujen määrien muutos maakunnittain 2010-2015
Eniten peruskoulujen määrä on vähentynyt Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa.

Taulukko 2:Suurimmat peruskoulut oppilasmäärän mukaan vuonna 2015
Jopa seitsemän listauksen peruskoulua sijaitsee Oulun seudulla.

Lukiot

Vuosien 2010–2015 välillä lukioiden määrä laski 44 oppilaitoksella 394:stä 350:n, yhteensä siis 11,2 prosentilla (kuva 3).

Vuonna 2015 Suomessa toimi 20 pelkästään aikuisten opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutusta tarjoavaa lukiota, eli ns. aikuislukiota. Niissä opiskeli kaikkiaan 5 200 aikuisopiskelijaa. Vuosina 2010–2015 aikuislukioiden määrä on pysynyt samana, mutta opiskelijoiden määrä on vähentynyt lähes 2 400:lla.

Tarkasteltavana aikana eniten lukioita on vähentynyt Uudellamaalla (8 kpl) ja Keski-Suomessa (5 kpl) (kuva 4).

Kuva 3: Lukioiden määrän lasku vuosina 2010-2015
Lukioiden määrä on laskenut tarkasteluvälillä 44 oppilaitoksella.

Taulukko 3: Suurimmat lukiot ja aikuislukiot opiskelijamäärän mukaan vuonna 2015


Kuva 4: Lukioiden määrän muutos maakunnittain 2010-2015
Eniten lukioiden määrä on vähentynyt Uudellamaalla ja Keski-Suomessa.

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisten oppilaitosten määrä on laskenut vuosien 2010–2014 välillä 125:stä 103:aan (kuva 5). Määrä on vähentynyt 17,6 prosenttia.

Ammatillisten erityisoppilaitosten määrä on pysynyt tarkasteluvälin aikana samana, kuudessa oppilaitoksessa.

Ammatillisten oppilaitosten lisäksi muita ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia on muun muassa ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, musiikkioppilaitokset, ammatilliset erikoisoppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset ja kansanopistot. Näiden määrä on kasvanut tarkasteluvälillä 109:stä 118:aan.

Ammatillisten oppilaitosten määrien muutos maakunnittain vaihtelee melko paljon. Eniten oppilaitosten määrä on vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla (10) ja Uudellamaalla (8). Varsinais-Suomen ja Lapin maakunnissa ammatillisten oppilaitosten määrä on kasvanut molemmissa yhdellä.

Kuva 5: Ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten määrä 2010-2014
Ammatillisten erityisoppilaitosten määrä on pysynyt tarkasteluvälillä samana.

KUVA: Opetushallitus/Reino Tapaninen

Lisätietoja: Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu

Seuraavan kuukauden tilaston aiheena on opettajien palkkaus eurooppalaisessa vertailussa.

Perus- ja toisen asteen oppilaitosten määrät ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Kyseisellä ajanjaksolla lakkautettiin 393 peruskoulua, 44 lukiota ja 22 ammatillista oppilaitosta.

 

FacebookTwitterYouTube