28.9.2017

Kuukauden tilasto: Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet ovat Suomessa vanhempia muihin OECD-maihin verrattuna

Verkkouutinen 28.9.2017

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistumisiässä on OECD-maiden välillä valtavaa vaihtelua, ja Suomessa valmistuneiden joukossa on huomattavan paljon vanhempien ikäryhmien edustajia.

Kun OECD-maissa keskimäärin valmistutaan 22 vuoden iässä, Suomessa opinnot saadaan päätökseen 28-vuotiaana. Esimerkiksi Israelissa ja Koreassa kaikki valmistuneet ovat alle 20-vuotiaita. Valmistuvien iässä on toisella asteella ylipäätään paljon suuremmat erot ammatillisessa koulutuksessa kuin yleissivistävän puolella.

Suomessa ikäryhmät jakaantuvat ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden kohdalla melko tasaisesti. Vain 25 prosenttia valmistuneista on Suomessa alle 20-vuotiaita, ja 40-vuotiaana tai vanhempana valmistuneita on yhteensä 17 %. Valmistumisikään vaikuttavat esimerkiksi koulutusohjelmien pituus ja se, onko opintoja mahdollista suorittaa myöhemmin tai osa-aikaisesti. Vertailu sisältää ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot, mutta ei erikoisammattitutkintoja.

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet ikäryhmittäin

Eri koulutustasoilla opiskelevien ikä kertoo paljon maiden koulutusjärjestelmistä ja erilaisista opintopoluista. Kun Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Sloveniassa 90 % 18-vuotiaista opiskelee toisella asteella, aloittaa 61 % saman ikäisistä korealaisista jo korkeakouluopintoja.

Lähde

OECD: Education at a Glance 2017

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistumisiässä on OECD-maiden välillä valtavaa vaihtelua, ja Suomessa valmistuneiden joukossa on huomattavan paljon vanhempien ikäryhmien edustajia.

 

FacebookTwitterYouTube