24.11.2017

Kuukauden tilasto: Ulkomaalaisten hakijoiden määrät korkeakouluissa laskivat

Verkkouutinen

Korkeakoulujen syksyllä 2017 alkaneisiin koulutuksiin haki vähemmän ulkomaalaisia kuin vuotta aiemmin. Koulutukseen valittujen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden ulkomaalaisten määrä putosi vielä enemmän kuin hakijamäärä.

Ammattikorkeakouluihin haki runsaat 8400 ulkomaalaista, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Heistä valituksi tuli runsaat 2200 ja paikan otti vastaan runsaat 2000 ulkomaalaista. Ulkomaalaisten koulutukseen valittujen määrä laski edellisvuodesta 26 %, paikan vastaanottaneiden määrä 27 %.

Yliopistokoulutukseen hakeneiden ulkomaalaisten määrä laski vielä reilummin kuin ammattikorkeakouluissa. Hakijoita oli reilut 8000, mikä on 32 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valituksi tuli vajaat 2700 ja paikan otti vastaan noin 2100 ulkomaalaista, pudotusta edelliseen vuoteen 45 % ja 46 %.

Ulkomaalaisten osuus kaikista ammattikorkeakoulujen hakijoista oli 8 % ja opiskelupaikan vastaanottaneista 7 %. Yliopistoissa vastaavat osuudet olivat 9 % ja 9 %.

Ammattikorkeakoulujen ulkomaalaiset hakijat, koulutukseen valitut ja paikan vastaanottaneet


Yliopistojen ulkomaalaiset hakijat, koulutukseen valitut ja paikan vastaanottaneet

Muutokset hakijamäärissä selittyvät osaltaan siitä, että korkeakoulut perivät syksystä 2017 alkaen vieraskielisestä koulutuksesta lukuvuosimaksuja EU/Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Määrien vähenemisen taustalla voi olla myös se, että korkeakoulut ovat karsineet vieraskielistä opintotarjontaa ja hakukohteita.

Eniten hakemuksia tuli Aasiasta

Valtaosa korkeakoulujen ulkomaalaisista hakijoista, valituista ja paikan vastaanottaneista oli muita kuin EU/Eta-kansalaisia. Eniten syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen haettiin Aasiasta: ammattikorkeakouluihin hakeneista 35 % ja yliopistoihin hakeneista 34 % oli aasialaisia. Seuraavaksi yleisimpiä olivat Eurooppa (28 % ammattikorkeakoulujen ja 29 % yliopistojen ulkomaalaisista hakijoista) ja Afrikka (ammattikorkeakoulut 20 % ja yliopistot 24 %).

Yleisimmin ulkomaalaisilla tutkinto-opiskelijoilla oli Venäjän, Vietnamin, Kiinan tai Nepalin kansalaisuus. Yliopistoissa kansalaisuudeltaan tuntemattomat olivat suurin yksittäinen ryhmä. Tämän jälkeen eniten oli pakistanilaisia, nigerialaisia ja ghanalaisia hakijoita.

Tiedot korkeakoulujen ulkomaalaisista hakijoista, koulutukseen valituista ja paikan vastaanottaneista on saatu Vipunen-tilastopalvelusta lokakuussa 2017.

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla

Tuoreimmat tiedot ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärästä korkeakouluissa ovat vuodelta 2016, joka on myös viimeinen vuosi ennen lukuvuosimaksuja. Tällöin korkeakouluissa opiskeli yli 21 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Opiskelijoiden määrä on kolminkertaistunut 2000-luvun aikana, mutta viime vuosina se on pysynyt melko tasaisena.

Ulkomaalaisista 44 % opiskelee ammattikorkeakoulututkintoa, 33 % ylempää korkeakoulututkintoa eli yliopiston maisteritutkintoa ja 17 % tohtorintutkintoa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston kandidaatin tutkintoon johtavissa koulutuksissa ulkomaalaisia on vain vähän. Ulkomaalaisten osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista on 7,1 %.

Vuonna 2016 ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista 6013 opiskeli ensimmäistä vuottaan. Korkeakoulujen uusista opiskelijoista 9,4 % oli ulkomaalaisia. Lisäksi ulkomaalaiset suorittivat yhteensä 3969 korkeakoulututkintoa, mikä on 6,9 % kaikista tutkinnoista.

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä suomalaisissa korkeakouluissa 2001─2016

Tilastot ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista on saatu Tilastokeskuksesta. Luvuissa ovat mukana kaikki ulkomaan kansalaiset kaikissa koulutusohjelmissa, myös suomen- tai ruotsinkielisissä. Tutkinto-opiskelija suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa koko tutkinnon, ei ole pelkästään lyhyempää ulkomaanjaksoa.

Lisää tilastotietoa suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisista hakijoista ja opiskelijoista

Korkeakoulujen syksyllä 2017 alkaneisiin koulutuksiin haki vähemmän ulkomaalaisia kuin vuotta aiemmin. Koulutukseen valittujen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden ulkomaalaisten määrä putosi vielä enemmän kuin hakijamäärä.

 

FacebookTwitterYouTube