15.12.2016

Liikkuva koulu -palkinto 2016 Kotkan kaupungille

Verkkouutinen 15.12.2016

Vuoden 2016 valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto on myönnetty Kotkan kaupungille. Palkinnon arvo on 7 000 euroa.

Palkinnon jakoivat ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 15. joulukuuta.

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -palkinnon lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa. Alueellisten palkintojen saajat ovat Hattulan kunta, Kuopion kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Salon kaupunki, Muuramen kunta ja Kärsämäen kunta. Palkinnot ovat suuruudeltaan 2 500 euroa.

Kunniamaininnan sai opettaja Kati Paakkanen Kotkasta. Hänen maaliskuussa 2015 perustamassaan Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 5210 jäsentä, ja opettajat jakavat siellä lähes päivittäin esimerkkejä toiminnallisen opetuksen malleista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosittain Liikkuva koulu -palkinnon esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä.

Rahapalkinto tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tänä vuonna koulujen palkitsemiseen 22 000 euroa veikkausvoittovaroista.

Palkintoperustelut

Kotkan kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa jo pilottivaiheesta lähtien vuonna 2010 ja pyrkinyt kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti. Kotkan Liikkuva koulu -toiminnalla on ollut merkitystä myös koko maakunnalliseen liikunnan edistämiseen.

Kotka toteuttaa Liikkuva koulu -toimintaansa monialaisessa yhteistyössä. Kotkan monialaisessa ohjausryhmässä ovat mukana ala- ja yläkoulun opettajien edustus, rehtorien edustus, nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja, Kymenlaakson liikunta ja Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia sekä opetustoimen hallinnon edustus. Kaikki Kotkan koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja lähes kaikki ovat täyttäneet nykytilanarvioinnit.

Oppilaiden osallisuuden edistämiseen on kohdistettu useita toimenpiteitä. Syksyllä 2016 kaikki Kotkan koulut osallistuivat Euroopan komission European Week of Sport -tapahtumaan. School Action Day - toimintapäivä järjestettiin jokaisessa kotkalaisessa ala- ja yläkoulussa. Jokainen koulu sai toteuttaa omanlaisensa tapahtuman, mutta yhteistä kaikille oli oppilaiden vahva osallisuus tapahtuman toteutuksessa. Toimintapäivän aikana oppilaat muun muassa kiersivät rasteja, joita olivat vetämässä niin tukioppilaat, välkkärit, oppilaat, nuoriso-ohjaajat ja vanhemmat. Oppilaiden osallisuus ja yhteistyö nuorisotoimen sekä järjestöjen kanssa mahdollisti uuden tavan toteuttaa toimintaa.

KUVA: Vasemmalta Anssi Rinkinen, kunniamaininnan saanut opettaja Kati Paakkanen, Heidi Honkanen sekä ohjelmajohtaja Antti Blom.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mari Miettinen, OKM, p. 0295 3 30305
ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu, Antti Blom, Opetushallitus, p. 0295 3 31254

Liikkuva koulu

Vuoden 2016 valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto on myönnetty Kotkan kaupungille. Palkinnon arvo on 7 000 euroa.

 

FacebookTwitterYouTube