7.3.2019

Lukion erityisopetuksen toteutusta kartoitettiin

Verkkouutinen

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan maisteriopiskelijat kartoittivat Opetushallituksen pyynnöstä lukion erityisopetuksen nykytilaa. Opetuksen toteutuksesta ja erityisopettajan työnkuvasta kysyttiin lukioiden rehtoreilta ja erityisopettajilta nyt ensimmäistä kertaa. Isossa osassa suomalaisia lukioita tarjotaan jo erityisopetusta. Lukiolain uudistuksen myötä sitä on järjestettävä kaikissa lukioissa 2021 alkaen.

– Erityisopettajan työnkuva on hyvin monipuolinen, opetusneuvos Riia Palmqvist toteaa kartoituksen tuloksista. Niiden mukaan keskeisiin työtehtäviin kuuluvat lukivaikeuksien seulontojen tekeminen ja lausuntojen laatiminen ylioppilastutkintolautakunnalle. Lisäksi työhön kuuluu opiskelutaitojen opetusta, jaksamisen tukemista ja ohjausta. Erityisopettajat tekevät laajasti yhteistyötä aineenopettajien, opinto-ohjaajien, rehtorien ja koulukuraattorien kanssa. Yhteistyöhön sisältyy muun muassa aineenopettajien konsultoimista. Kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat tukevansa opiskelijoiden mielenterveyttä osana työtään. Myös rehtoreiden mielestä tämä kuuluu erityisopettajan tehtäviin.

Palmqvistin mukaan erityisopetuksen tullessa pakolliseksi tulisi pohtia, miten erityisopettajien osaamista voidaan kehittää ja ylläpitää. – Koulujen toimintakulttuuri määrittelee paikallisesti, miten esimerkiksi opiskelijahuollolliset tehtävät jakautuvat oppilaitoksissa, Palmqvist sanoo.

– Olisi hyvä keskustella siitä, kuuluvatko kaikki kartoituksessa esille nousevat eritysopettajan työtehtävät pääasiallisesti opetushenkilöstölle. Kouluissa olisi hyvä pohtia sitä, mihin erityisopettajan työnkuva painottuu.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista erityisopettajista kokee, että resurssit oman työn tekemiseen riittävät huonosti tai ei lainkaan. Eniten lisäresursseja kaivataan opettamiseen sekä opettajayhteistyöhön.

Lukioissa on varauduttu muutoksiin erityisopetuksessa

Uusi lukiolaki tulee voimaan elokuussa 2019, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikissa lukioissa on tarjottava erityisopetusta 2021 alkaen. Kolmasosa erityisopettajista on epätietoisia uuden lukiolain vaikutuksesta omaan työhönsä, ja lähes yhtä moni uskoo lain aiheuttavan muutoksia työssään. Kartoituksen mukaan valmistautuminen uudistukseen on jo aloitettu monessa lukiossa.

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana uutta lakia. Perusteiden luonnos valmistuu maaliskuun puolivälissä, ja siihen toivotaan kommentteja Opetushallituksen verkkosivuilla. – Erityisopetusta ja opiskelijan ohjausta käsitellään perusteissa, ja niistä toivotaan kommentteja, Palmqvist sanoo.

Lisätietoja

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan maisteriopiskelijat kartoittivat Opetushallituksen pyynnöstä lukion erityisopetuksen nykytilaa. Opetuksen toteutuksesta ja erityisopettajan työnkuvasta kysyttiin lukioiden rehtoreilta ja erityisopettajilta nyt ensimmäistä kertaa. Isossa osassa suomalaisia lukioita tarjotaan jo erityisopetusta. Lukiolain uudistuksen myötä sitä on järjestettävä kaikissa lukioissa 2021 alkaen.

 

FacebookTwitterYouTube