1.11.2018

Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistus alkoi

Verkkouutinen 1.11.2018

Perusteet laaditaan yhteistyössä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Lukiouudistuksen tavoitteena on muun muassa eheyttää lukiokoulutusta, edistää lukiolaisten hyvinvointia ja lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

Yhteensä 23 työryhmään kuuluu Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi kaikkiaan 200 ulkopuolista asiantuntijaa. Työtä ohjaa 20-henkinen ohjausryhmä. Pohjaa työlle antaa elokuussa kaikille lukioille järjestetyn kyselyn tulokset, myös lukioiden kehittämisverkostoa hyödynnetään.

– Panostamme vuoropuheluun, selkeään ja hyvään kieleen sekä hyödynnämme ensimmäistä kertaa myös palvelumuotoilua perusteita uudistettaessa, lukioyksikön päällikkö, opetusneuvos Petri Lehikoinen kertoo.

Parhaillaan käynnissä on Opetushallituksen maakuntakiertue kahdeksalla paikkakunnalla, erilaisia sidosryhmäseminaareja on järjestetty, ja tulossa ovat myös mm. seminaarit yhdessä Suomen lukiolaisten liiton ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa.

Mikä lukiossa muuttuu?

Nykyisen 75 kurssin sijaan lukion oppimääräksi tulee 150 opintopistettä. Tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestäminen.

Entistä kattavampi henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään jokaiselle opiskelijalle jo lukion alussa. Tarjolla on myös enemmän tukea sitä tarvitseville.

Uusi lukio tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kansainväliseen kokemukseen, työelämä- ja yrittäjyysosaamista sekä ’korkeakoulukurkistuksia’. Uutuutena myös lukion päättäneet saavat jatkossa opinto-ohjausta.

Samaan aikaan valmistellaan muitakin lukiolaisia koskevia muutoksia: Ylioppilastutkintolautakunta uudistaa parhaillaan ylioppilastutkintoa ja opetus- ja kulttuuriministeriö korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkintoon pohjaavaksi.

Laaja käsitys yleissivistyksestä

– Oppiaineiden hallitsemisen lisäksi lukio rakentaa laaja-alaista osaamista. Lukion opetussuunnitelmaan määritellään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka ovat samalla kaikkien oppiaineiden yhteisiä tavoitteita. Laaja-alaisella osaamisella tavoitellaan hyvää yleissivistystä, vahvoja jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista. Keskiössä on lukiolain mukaisesti hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen.

Tämänhetkisessä luonnoksessa Opetushallitus on määritellyt laaja-alaisen osaamisen osa-alueet seuraavasti: yhteiskunnallinen osaaminen, luova osaaminen, ajattelu- ja opiskelutaidot, kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen, hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.

Korkeakoulutuksessa kaivataan lukiolaisilta vahvempaa osaamista lähteiden kriittisen tulkitsemisen taidoissa sekä keskenään ristiriitaisten lähteiden tulkinnassa.

– Lisäksi keskeistä on sydämen sivistyksen ulottuvuus: mitä jää jäljelle, kun olen unohtanut kaiken opettelemani? Tällöin tärkeällä sijalla ovat yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri, yhteydet ympäröivään maailmaan sekä elämänhallinnan taidot, joita uudistuksella myös tavoitellaan, Petri Lehikoinen tiivistää.

Seuraavat vaiheet

Työryhmien intensiivisin työskentely ja perusteiden kirjoittaminen alkoi nyt lokakuussa ja jatkuu helmikuulle 2019. Silloin julkistetaan Lukion opetussuunnitelman perusteiden ensimmäinen versio, josta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Kommentointimahdollisuus on lisäksi tarjolla avoimesti verkossa kaikille kiinnostuneille.

Lausuntojen ja kommenttien pohjalta perusteet työstetään valmiiksi. Julkistaminen tapahtuu Opetushallituksen järjestämillä valtakunnallisilla Lukiopäivillä marraskuussa 2019.
Koulutuksen järjestäjät ja lukiot työstävät perusteiden pohjalta omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Lue lisää

Näin lukiouudistus etenee

Kevät 2017
Hallitus päättää lukiokoulutuksen uudistamisesta.

2017/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa esityksen uudeksi lukiolaiksi sekä tarvittaviksi asetuksiksi.

Elokuu 2018
Eduskunta vahvistaa uuden lukiolain.

Lokakuu 2018
Valtioneuvosto vahvistaa asetuksen lukiokoulutuksesta.

2018/2019
Opetushallitus laatii yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa uudet lukion opetussuunnitelman perusteet, jotka julkaistaan marraskuussa 2019.

2019/2020
Koulutuksen järjestäjät laativat perusteiden pohjalta omat, paikalliset opetussuunnitelmansa.

Marraskuu 2020
Koulut pystyvät kertomaan 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen uudistetusta lukiokoulutuksesta, ennen seuraavan kevään yhteishakua.

Elokuu 2021
Ensimmäiset lukiolaiset aloittavat opintonsa lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Perusteet laaditaan yhteistyössä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Lukiouudistuksen tavoitteena on muun muassa eheyttää lukiokoulutusta, edistää lukiolaisten hyvinvointia ja lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

 

FacebookTwitterYouTube