7.3.2017

Lukuklaani-hanke elvyttämään lasten lukuharrastusta

Verkkouutinen 7.3.2017

Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa yhdessä Kopioston kanssa kouluille kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen kehittämiseen ja kirjojen hankintaan. Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidon heikkenemisestä.

Suomalaislasten lukutaito on PISA-tutkimusten mukaan heikentynyt jyrkemmin kuin missään muussa OECD-maassa vuosien 2000 ja 2012 välillä. Tyttöjen ja poikien välille lukutaidossa kasvanut kuilu on meillä suurempi kuin muualla. Heikosti lukevat pojat, tytöt ja monikieliset oppilaat uhkaavat syrjäytyä lukemisesta. Lukutaito on heikentynyt eniten huono-osaisimpien perheiden lapsilla, ja kasvava joukko nuoria ei tavoita edes lukutaidon minimitasoa.

Kulttuurirahasto on tehnyt rahoituspäätöksen 1,4 miljoonan euron kaksivuotisesta Lukuklaani-hankkeesta. Sen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen ala-asteet ja yhtenäiskoulut. Erityisen huomion kohteena ovat 3.–4.-luokkalaiset ja pojat. Hanke toteutetaan vuosina 2017 ja 2018, ja sen kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syyslukukauden 2017 alussa koulut voivat osallistua kilpailuun koulukirjastonsa perustamiseksi tai kehittämiseksi. Valtaosa kilpailun palkintorahoista käytetään kirjahankintoihin. Koulujen toivotaan myös kehittävän kirjastojaan toiminnallisiksi tiloiksi yhteistyössä esimerkiksi iltapäivätoiminnan, vanhempainyhdistyksen, yleisen kirjaston tai kirjastoauton kanssa.

Toisessa vaiheessa keväällä 2018 koulut voivat tilata lukupiiripaketin opetuksensa tueksi. Lukupiiripaketti sisältää kaikille kouluille noin 50 kirjaa ja opettajan pedagogisen materiaalin. ”Lukuklaaneissa” oppilaat ja koulut voivat jakaa lukukokemuksiaan ja kilpailla keskenään luetuista teksteistä.

- Uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat monilukutaitoa ja elämyksellistä lukemista sekä nostavat esiin koulun kirjastotoiminnan kehittämisen. Tämän takia Lukuklaani-hanke sopii hyvin osaksi arjen koulutyötä ja myös yhdistämään eri oppiaineiden opetusta. Lukemalla kehittyvää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa tarvitaan nykyään yhä enemmän, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kulttuurirahaston ja Kopioston yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Opetushallitus, Suomen Luokanopettajat ry, Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Lukukeskus – Läscentrum ry, Äidinkielen Opettajain Liitto ry, Lastenkirjainstituutti ja Suomen Kuntaliitto. Suomen Koulukirjastoyhdistys ry arvioi koulukirjastojen kehittämissuunnitelmia, kokoaa kirjapaketteja ja valmistelee opettajien pedagogista materiaalia. Hankkeen hallinnosta ja toteuttamisesta vastaa Kopiosto ry.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481

Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa yhdessä Kopioston kanssa kouluille kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen kehittämiseen ja kirjojen hankintaan. Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidon heikkenemisestä.

 

FacebookTwitterYouTube