1.6.2017

Monipuolisesti mobiililla -tietopaketti kouluille

Verkkouutinen 1.6.2017

Opetushallitus on laatinut tietopaketin kouluille tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa.

Tieto- ja viestintäteknologia on osa koulujen arkipäivää. Opetushallitus on julkaissut oppaan tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa. Opas on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. Oppaassa on keskitytty erityisesti oikeudellisiin seikkoihin.

Opetushallitus järjesti kevään aikana perusopetuksen kouluille kilpailun Mobiililaitteiden hyvistä käytännöistä. Suorassa nettilähetyksessä 1.6.2017 palkittiin kolme pedagogisesti parasta käytäntöä. Palkittavat koulut olivat Sipoonlahden koulu, Kotkan Helilän koulu ja Joensuun normaalikoulu.

Pääjohtaja rohkaisee mobiilin käyttöönottoon

Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hallinta ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja. Laitteiden käytön harjoittelu on opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö koulussa ei ole itseisarvo, vaan niillä voidaan toteuttaa opetussuunnitelman ja oppimisen tavoitteita. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja seurannalla kouluissa laitteita on mahdollista käyttää pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseen. Koululla on tärkeä rooli myös mediataitojen ja tietosuojakysymysten opettamisessa.

- Mobiiliteknologia on niin olennainen osa lasten ja nuorten elämää, että emme voi lähteä käsittelemään sitä kieltämisen kautta, sanoi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen palkintojenjakotilaisuudessa. - Keskustelu julkisuudessa on painottunut mobiililaitteiden kieltämiseen ja niiden käyttöön kiusaamistarkoituksessa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja näihin täytyy olla pelisäännöt, mutta ne eivät saa peittää alleen niitä mahdollisuuksia, joita teknologiaan sisältyy.

- Kyllä koulunkin täytyy olla mobiilissa läsnä. Mobiili avaa isoja mahdollisuuksia oppimiselle. Ottakaa ne koulun yhteiseksi asiaksi, rakentakaa käytännöt ja pelisäännöt niin, että kaikki sitoutuvat niihin, pääjohtaja rohkaisi kouluja suorassa verkkolähetyksessä (kuvassa) ja toivotti kaikille hyvää kesää.

Tietopaketti ja tallenne palkintojenjakotilaisuudesta

Palkittujen koulujen käytännöt Hyvien käytäntöjen palvelussa:

Kännykät taskutietokoneena äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Leivontatyyppejä oppimassa

Opi liikkumalla

Lisätietoja:
Lakimies Laura Francke 9.6.2017 asti +358 29 533 1303
Kouluneuvos, yksikön päällikkö Petri Heikkilä +358 29 533 1060
Johtaja Matti Lahtinen +358 29 533 1241
Lakimies Teemu Tyrkkö +358 29 533 1435
Kouluneuvos Ulla Vanttaja +358 29 533 1218

Opas tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetussuunnitelman perusteissa:
Opetusneuvos Elisa Helin +358 29 533 1280
Erityisasiantuntija Juho Helminen +358 29 533 1064
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen +358 29 533 1107

Opetushallitus on laatinut tietopaketin kouluille tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa.

 

FacebookTwitterYouTube