4.8.2015

Opetushallituksen suositus perusopetuksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi

Opetushallitus on julkistanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaaliksi suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Merkit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunniltelmien käyttöönoton yhteydessä.

Opetushallitus on julkistanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaaliksi suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Merkit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. Uudet tekstauskirjaimet on suunnitellut kirjainmuotoilija ja typografi Jarno Lukkarila.

Joulukuussa 2014 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa siirrytään kirjoittamisen opetuksessa uuteen käytäntöön, sillä alkuopetuksessa opetetaan jatkossa kirjoittamaan käsin vain yksillä kirjaimilla, tekstauskirjaimilla. Käsin kirjoittamisen taitoa pidetään edelleen tärkeänä, mutta enää ei perusteissa edellytetä kahden kirjaimiston – sidosteisen ja tekstauskirjaimiston – opettamista.

Opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alkuvaiheessa opetuksen tavoite on ”opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja” ja ”opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja”. Laaja-alainen osaamisen alueista monilukutaito edellyttää myös taitoa kirjoittaa käsin: ”Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa - - oppimisympäristöissä.”

Ensimmäistä kertaa mallikirjaimistot julkaistaan suomalais-ruotsalaisen kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista, joten mallikirjaimistoissa ovat mukana myös saamen kielten ja romanikielen suomalais-ruotsalaisesta kirjaimistosta poikkeavat kirjaimet.

Kirjaimiston uudistamisen yhteydessä toteutuvat myös erityisesti matemaattisten esitysten kannalta toivotut muutokset: numeroon 7 ja kirjaimiin z ja q lisätään poikkiviiva ja pieneen L-kirjaimeen päätekoukku, jotta se erottuu numerosta 1.

Kirjaimia kokeiltiin keväällä 2015 Majakka-kehittämiskouluverkoston parissakymmenessä koulussa.

Uusien mallikirjainten käytön myötä kehittyy jokaiselle oma persoonallinen käsin kirjoittamisen tapa, käsiala. Enää ei toisella luokalla opetella uudelleen kirjaimia, vaan voidaan jatkaa pidempään kirjainten harjoittelua ja oman kirjoituskäsialan vahvistamista. Käsin kirjoittaminen vaatii harjaantumista, jotta kirjoitus olisi luettavaa ja sujuvaa. On mahdollista ja luonnollista, että myös kirjoitusnopeuden kasvaessa osa kirjaimista sidostuu toisiin kirjaimiin, mutta sidostamista ei enää tarvitse erikseen opettaa.

Tekijänoikeuksista

Opetushallituksella on tekijänoikeudet sopimuksen mukaan käsin kirjoittamisen mallikirjaimiin, numeroihin ja muihin merkkeihin. Niitä voi hyödyntää ja käyttää opetuksessa vapaasti. Kyse ei ole viranomaisen määräyksestä eikä päätöksestä vaan suosituksesta. Kirjaimista, numeroista ja merkeistä on mahdollista tehdä sovelluksia esimerkiksi sähköiseen muotoon. Opetushallituksen mallitiedostoissa käytetyn kirjainten sähköisen ohjelmistomuodon (fonttien) tekijänoikeudet omistaa Jarno Lukkarila.

Mallikirjaimet 2016, suomi-ruotsi
Mallinumerot ja muut merkit 2016
Mallikirjaimet 2016 inarinsaame
Mallikirjaimet 2016 koltansaame
Mallikirjaimet 2016 pohjoissaame
Mallikirjaimet 2016 romani
Malliteksti

 

FacebookTwitterYouTube