29.11.2018

Opetushallitus on avannut verkkokyselyn perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan kielten opetuksesta

Verkkouutinen

VarhentaminenValtioneuvosto päätti syyskuussa 2018, että jatkossa kielten opiskelu alkaa pysyvästi viimeistään perusopetuksen ensimmäisen luokan keväällä. Opetushallitus haluaa kuulla lasten ja nuorten, opettajien ja huoltajien sekä kielten opetuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaista varhaisen kielenoppimisen tulisi olla ensimmäisellä ja toisella luokalla. Kysely on auki perjantaihin 21.12.2018 saakka. Vastauksia hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä.

Kaikki ensi vuoden syksyllä koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset aloittavat A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020. Nykyisin A1-kielen opetus alkaa viimeistään 3. vuosiluokalla, mutta useat kunnat ja koulut ovat jo vuosia tarjonneet opetusta alemmilla vuosiluokilla. Varhennettua kielten opetusta on myös tuettu tällä hallituskaudella kärkihankerahoituksella.

Nyt avatulla verkkokyselyllä kerätään näkemyksiä varhennetun A1-kielen opetuksesta vuosiluokilla 1 ja 2. Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Vieras vai toinen kotimainen kieli ensimmäisellä luokalla?

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä kieltä tai kieliä A1-kielenä tarjotaan. A1-kielellä tarkoitetaan joko vierasta kieltä tai toista kotimaista eli suomea tai ruotsia. Nykyään suomenkielisissä kouluissa useimmat opiskelevat A1-kielenä englantia ja ruotsinkielisissä kouluissa suomea. Kielten opetuksessa tavoitteena on monipuolinen ja vahva kielitaito. Jatkossa lasten toivotaan aloittavan kielten opiskelun esimerkiksi ranskalla, saksalla tai venäjällä englannin sijaan.

Kuinka paljon kieliä opiskellaan ekalla ja tokalla?

A1-kielen koko tuntimäärään perusopetuksessa lisättiin kaksi vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestäjä saa päättää, kuinka tunnit sijoitetaan vuosiluokille 1 ja 2, mutta opetuksen tulee alkaa viimeistään puolella vuosiviikkotunnilla 1. luokan keväällä. Näin ollen lapset aloittavat kielten opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä, jolloin he saavat opetusta kevään aikana vähintään 19 oppituntia. Tulevaisuudessa lapset opiskelevat kieliä enemmän kuin aiemmin. Muiden oppiaineiden tuntimäärä pysyy ennallaan. Opetuksen järjestämiseen kunnat ja koulut saavat valtionosuuden vuodesta 2020 lähtien.

Opetushallituksessa käynnistetty opetussuunnitelman perusteiden muutostyö

Lainsäädäntöön tehdyt perusopetus- ja tuntijakoasetuksen muutokset edellyttävät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) täsmentämistä. Opetushallitus on koonnut kielten asiantuntijoista työryhmän, joka on alkanut laatia perusteita 1. ja 2. luokan kielten opetukseen. Työryhmässä pohditaan, mitä tavoitteita ja sisältöjä varhaiselle kielten oppimiselle asetetaan.

– Nyt jokainen lapsi saa mahdollisuuden saada varhaista kielenopetusta sosioekonomisesta taustasta ja asuinalueesta riippumatta. Jatkossa kaikki aloittavat kielten opiskelun jo ekalla luokalla paikkakunnasta ja koulusta riippumatta, iloitsee opetusneuvos Annamari Kajasto.

Perusteiden päivitys etenee Opetushallituksessa vaiheittain

  • 1.3.2019 julkaistaan ensimmäinen perusteluonnos, jota voi kommentoida verkossa
  • 1.5.2019 perusteiden muutokset valmistuvat
  • 1.5.2019 opetuksen järjestäjät voivat aloittaa paikallisen opetussuunnitelmatyön
  • 1.1.2020 paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön.

Katso myös

Lisätietoja

Opetusneuvos Annamari Kajasto,
Opetusneuvos Terhi Seinä,
Opetusneuvos Paula Mattila,
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, (svenskspråkig utbildning)
Projektiavustaja Karoliina Inha,

Valtioneuvosto päätti syyskuussa 2018, että jatkossa kielten opiskelu alkaa pysyvästi viimeistään perusopetuksen ensimmäisen luokan keväällä. Haluamme kuulla lasten ja nuorten, opettajien ja huoltajien sekä kielten opetuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaista varhaisen kielenoppimisen tulisi olla ensimmäisellä ja toisella luokalla.

 

FacebookTwitterYouTube