8.12.2014

Oppilashuolto ja kolmiportainen tuki

Verkkouutinen 3.12.2014

Elokuun alusta voimaan tullut oppilashuollon uusi lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

Oppilashuoltolain mukainen yksilökohtainen opiskeluhuolto ja perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat oikeudellisesti toisistaan. Molemmissa lähtökohtana on yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen, kun taas oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta.

Opetushallitus on laatinut runsaan kysynnän johdosta tukiaineistoa oppilashuollosta ja pedagogisesta tuesta Oph.fi –verkkopalveluun.

Ohjausartikkeli (pdf) avautuu tästä.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Kristiina Laitinen, puh. 029 533 1244
Opetusneuvos Pirjo Koivula, puh. 029 533 1101

Elokuun alusta voimaan tullut oppilashuollon uusi lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

 

FacebookTwitterYouTube