13.11.2017

Pääjohtaja Heinonen tutustui saamelaisten koulutusasioihin Inarissa

Verkkouutinen 13.11.2017

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili saamelaisten kotiseutualueella 9.–10.11.2017 ja perehtyi saamelaisten koulutusasioihin. Hän tutustui muun muassa Saamelaisalueen koulutuskeskukseen, Inarin kouluun sekä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Lisäksi hän osallistui Arktisen alkuperäiskansojen tiede- ja osaamiskeskuksen perustamiskokoukseen.

Saamelaisopetuksen osalta aihetta sekä iloon että huoleen

Pääjohtaja Heinosen mukaan suuria edistysaskelia ovat olleet esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen kunnille myönnettävä saamenkielisen opetuksen erityisrahoitus sekä kielikylpytoiminnan, saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja saamenkielisen opettajankoulutuksen lisääntyminen. Lisäksi kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä ovat tänä päivänä yliopistollisia oppiaineita ja ne voidaan suorittaa sekä äidinkielenä että vieraana kielenä ylioppilastutkinnossa. Myös Opetushallituksen Saamelaiskäräjille myöntämä oppimateriaalirahoitus on lisääntynyt siten, että kaikkiin kolmeen saamen kieleen on voitu palkata työntekijät.

Erityistä huolta kuitenkin aiheuttaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolinen saamen kielen opetus. Kun saamelaisten kotiseutualueen erityisrahoitus tuli voimaan vuonna 1999, suurin osa saamenkielisistä asui tuolla alueella. Nykyisin jo noin 67 prosenttia Suomen saamelaisväestöstä asuu muualla kuin kotiseutualueella. Saamen kielen opetusta järjestetään tällä hetkellä kuitenkin vain noin 15 kunnassa alueen ulkopuolella.

Pääjohtaja Heinonen totesi Inarissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että saamelaisuuden ja sen arvojen parempaan ymmärtämiseen on moraalinen velvollisuus:

– Kysymys on tiedollisesta tiedosta mutta myös ymmärtämisestä, mitä se kulttuuri, kieli, identiteetti tai maailmankuva sen takana on, Heinonen totesi. –Tätä näkökulmaa uusissa opetussuunnitelman perusteissa onkin nostettu esiin. Kun tietoisuus lisääntyy, uskoakseni sitä kautta myös ymmärrys lisääntyy.

Inariin Arktinen alkuperäiskansojen tiede- ja osaamiskeskus

Heinonen osallistui Inarissa myös kokoukseen, jossa saamelaislaitokset, Lapin ja Oulun yliopistot ja Lapin Liitto päättivät perustaa Arktisen alkuperäiskansojen tiede- ja osaamiskeskuksen. Keskuksen tavoitteena on yhdistää eri asiantuntijaelimet ja toimia alkuperäiskansoja koskevan tutkimuksen asiantuntijana ja tiedon koordinoijana. Se yhdistää, koordinoi ja tekee näkyväksi artktisia tutkimusaiheita ja kehittämiskohteita sekä edistää arktisen alkuperäiskansatutkimuksen systemaattisuutta ja vaikuttavuutta.

Keskuksen toiminta alkaa hankkeella, jossa luodaan verkostomainen ja osallistava toimintamalli. Keskuksen perustamista johtaa Saamelaisalueen koulutuskeskus yhdessä yliopistojen kanssa.

Pääjohtaja Heinosen mukaan keskuksen syntymiselle tärkeitä palasia on jo olemassa. Nyt ne tulisi saattaa yhteen vaikutuksiltaan vahvan ja vetovoimaisen tiede- ja osaamisyhteisön synnyttämiseksi.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili saamelaisten kotiseutualueella 9.–10.11.2017 ja perehtyi saamelaisten koulutusasioihin. Hän tutustui muun muassa Saamelaisalueen koulutuskeskukseen, Inarin kouluun sekä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Lisäksi hän osallistui Arktisen alkuperäiskansojen tiede- ja osaamiskeskuksen perustamiskokoukseen.

 

FacebookTwitterYouTube