19.12.2016

Parasta osaamista -verkostohankkeen avustus haettavana

Verkkouutinen 16.12.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ammatillisen koulutuksen reformia tukevan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman. Vuosille 2017-2019 ajoittuvan Parasta osaamista -verkostohankkeen avustukset ovat haettavina 23.12. klo 12 saakka.

Ohjelman tarkoituksena on tukea reformin toimeenpanoa ja tavoitteiden toteuttamista opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistamalla ja uudistamalla.

Toimenpideohjelmassa on kolme osakokonaisuutta:
1) opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohanke
2) osaamismerkkihanke
3) reformin toimeenpanoa tukeva opetustoimen henkilöstökoulutus.

Toimenpiteillä tuetaan osaltaan opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelman toteutumista.

Opetushallitus käynnistää osana yllä kuvattua toimenpideohjelmaa koulutuksen järjestäjille suunnatun avustushaun Parasta osaamista -verkostohankkeen toteuttamiseksi. Verkostohanke on osa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmaa (kohta 1). Hanke ajoittuu vuosille 2017-2019.

Tarkoituksena on käynnistää hanke, jossa on mukana 5-10 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Hanke tulee toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Hankkeen kesto on kolme vuotta. Avustus myönnetään hankkeen koordinaattorille. Hankkeen tulee käynnistyä vuoden 2017 alussa.

Haku on avoinna 23.12.2016 klo 12:00 asti.

Lisätietoa hausta Opetushallituksen verkkosivuilta

Lisätietoja Opetushallituksessa:
opetusneuvos Marjatta Säisä (19.-20.12.2016), puh. 029 533 1439, opetusneuvos Markku Karkama (20.-22.12.2016), puh. 029 533 1363, opetusneuvos Anne Liimatainen (21.-22.12.2016), puh. 029 533 1293, teknisissä asioissa sähköposti

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ammatillisen koulutuksen reformia tukevan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman. Vuosille 2017-2019 ajoittuvan Parasta osaamista -verkostohankkeen avustukset ovat haettavina 23.12. klo 12 saakka.

 

FacebookTwitterYouTube