8.3.2019

Perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman perusteet ovat valmistumassa – kerro mielipiteesi verkossa 8.3. alkaen

Verkkouutinen

A1-kielen perusteetOpetushallitus päivittää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokkien 1–2 toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen A1-oppimäärän opetuksen osalta. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 8.–22.3.2019. Samanaikaisesti luonnos lähtee myös lausuntokierrokselle.

Perusteluonnosta valmistellut työryhmä piti lähtökohtana sitä, että vuosiluokkien 1–2 kieltenopetus on innostavaa ja lapsilähtöistä ja että A1-kieltä opitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää lasten myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa lasten luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Aihepiirit lähtevät lasten kiinnostuksen kohteista ja pohjautuvat niin arjen tilanteisiin kuin lasten lennokkaan mielikuvituksen maailmaan.

Luonnos sisältää kuvaukset vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Päivitys tehdään 1.1.2020 voimaan tulevien perusopetus- ja tuntijakoasetusten mukaisesti.

Vuosiluokkien 3–6 A1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tulossa muutoksia. Opetuksen järjestäjä tekee tarvittavat muutokset paikallisen opetussuunnitelmaa A1-kielen tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3–6. Lisäksi kunnan tai koulun tulee muuttaa ja tarkentaa jo olemassa oleva vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetuksen paikallinen opetussuunnitelma uusien perusteiden mukaisiksi.

Toivomme kommentteja huoltajilta, oppilaita, opiskelijoilta ja muilta kieltenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneilta henkilöiltä avoimella verkkokyselyllä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/E4523C4BB0361D4A

Luonnokseen on merkitty uudistetut kohdat eri värillä ja yliviivattu ne kohdat, jotka poistetaan kommentoinnin helpottamiseksi.

Luonnos vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiksi 8.3.2019

Perusteuudistuksen aikataulu

  • 3.5.2019 mennessä vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat
  • 31.12.2019 mennessä paikalliset opetussuunnitelman valmistuvat
  • 1.1.2020 paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön

Lisätietoa

Opetusneuvos Annamari Kajasto, 029 533 1596
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, 029 533 1523 (frågor angående svenskspråkig utbildning)

Opetushallitus päivittää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokkien 1–2 toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen A1-oppimäärän opetuksen osalta. Verkkokommentointi on auki 22.3. saakka.

 

FacebookTwitterYouTube