31.10.2018

Perusopetuksen digitalisaatiolle suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja

Verkkouutinen

Opetushallitus on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ryhtynyt laatimaan perusopetuksen digitalisaatiolle yhteisiä suuntaviivoja. Suuntaviivat luodaan yhdessä, sillä digitalisaatio kuuluu kaikille: opetuksen järjestäjille, opettajille, oppilaille, kasvuyhteisölle, kansallisen tason toimijoille ja muille kehittäjille, kuten yrityksille ja järjestöille.

Perusopetuksen digitalisaatio etenee nopeasti. Se edellyttää yhteistä ymmärrystä ja näkemystä siitä, miten digitalisaatiota toteutetaan ja kehitetään oppijan parhaaksi. Jokaisen on hyvä tuntea opetuksen digitalisaatio kokonaisuutena. Samalla jokaisen on omaksuttava ne keskeiset tehtävät, joiden kautta voi kantaa kortensa kekoon.

– Opetuksen digitalisaatio on pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Se koetaan usein rajoitteeksi ja taakaksi, ei hyödyksi ja helpotukseksi. Tämän takia on tärkeää, että kehitetään kokonaisvaltaisesti perusopetuksen digitalisaatiota yhteiseen suuntaan, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Digitalisaation suuntaviivojen on tarkoitus toimia käytännönläheisenä työkaluna, jossa määritellään kunkin toimijan roolit ja tehtävät osana kokonaisuutta. Opetuksen digitalisaatioon liittyy monta näkökulmaa. Ensimmäisessä luonnoksessa näkökulmiksi on nostettu infrastruktuuri, osaaminen, sisällöt ja palvelut.

– Kouluilla on olennainen tehtävä uuden teknologian opettamisessa. Digitalisaation suuntaviivojen tavoitteena on tukea entistä parempaa oppimista. Jokaisella oppilaalla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitaalisen osaamisen polulla, sanoo Heinonen.

Ensimmäinen luonnos digitalisaation suuntaviivoista esiteltiin Yhteiseen suuntaan vai sivupoluille? Opetuksen digitalisaation tilanne -seminaarissa 30.10.2018. Luonnos on keskustelunavaus, johon pohjaten aletaan kerätä ideoita ja ajatuksia siitä, missä muodossa suuntaviivat palvelisivat parhaiten. Lisätietoa työn etenemisestä ja mahdollisuuksista osallistua suuntaviivojen työstöön on luvassa lähiaikoina.

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Matti Ranta, puh. 029 533 1537,

Opetushallitus on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ryhtynyt laatimaan perusopetuksen digitalisaatiolle yhteisiä suuntaviivoja. Suuntaviivat luodaan yhdessä, sillä digitalisaatio kuuluu kaikille: opetuksen järjestäjille, opettajille, oppilaille, kasvuyhteisölle, kansallisen tason toimijoille ja muille kehittäjille, kuten yrityksille ja järjestöille.

 

FacebookTwitterYouTube