15.6.2018

Perusopetuksen kokeiluihin 5 miljoonaa euroa avustusta

Kokeilu- ja innovaatiohakuOpetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 70 hankkeelle perusopetuksen innovaatioihin ja kokeiluihin. Uusien tapojen tuomista koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen tuetaan yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla.

Innovaatio- ja kokeiluhaussa annettiin kunnille ja kouluille mahdollisuus hakea avustusta paikallisesti tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Hakemusten teemat liittyivät usein hyvinvointiin, digitalisaatioon, toimintakulttuuriin ja opetussuunnitelmiin. Avustusta saaneissa hankkeissa aiotaan muun muassa etsiä keinoja lasten osallisuuden lisäämiseen, digitalisaation pedagogiseen hyödyntämiseen uudella tavalla sekä opetussuunnitelmien käytänteiden viemiseen osaksi koulutyötä.

Opetuksen järjestäjiä halutaan avustuksella lisäksi kannustaa uudenlaiseen kehittämisen tapaan, joka on kokeileva ja yhteisöllinen.

– Kokeiltaessa on lupa hakea suuntaa ja eksyäkin välillä. Tärkeintä on, että koulun kehittämisen tarpeita on tunnistettu, ja nyt ratkaisuja voidaan yhdessä lähteä etsimään. On tärkeää ottaa kehittämistyöhön oppilaat, huoltajat ja ympäröivä maailma. Hankkeista voi parhaimmillaan muodostua ratkaisijayhteisöjä, joissa uudet ajatukset ja innovaatiot saavat jalansijaa, sanoo hausta vastaavan Opetushallituksen Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ulla Laine.

Innovaatiohankkeista osa on pienempiä kokeiluja ja osassa tehdään laajaa yhteistyötä yli hallintorajojen. Opetushallituksen yhteydessä toimiva Kokeilukeskus sparraa avustusta saaneita hankkeissa.

– Nyt alkavissa kokeiluissa erityisen kiinnostavia ovat matkan varrella syntyvät uudet oivallukset ja oppiminen. Yhdessä kokeilijoiden kanssa lähdemme etsimään vastauksia siihen, miten yhteisöllinen ja kokeileva kehittäminen saadaan luontevaksi osaksi jokaisen koulun arkea, sanoo kehittäjä Ulla Teräs Kokeilukeskuksesta.

Avustettavat hankkeet

Lisätietoja

  • Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Laine, p. 029 533 1597
  • Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 70 hankkeelle perusopetuksen innovaatioihin ja kokeiluihin. Avustuksella tueaan uusien tapojen tuomista koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen.

 

FacebookTwitterYouTube