13.2.2017

Satakieli soimaan!

Verkkouutinen 24.1.2017

Opetushallitus kutsuu kouluja ja oppilaitoksia mukaan viettämään Satakielipäivää. Näin juhlistamme satavuotiaan Suomemme äidinkieliä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta.

Satakielipäivä virittää koulut kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden juhlintaan ja haastaa pohtimaan kielten merkitystä yksilön identiteettien, turvallisuuden tunteen ja osallisuuden rakentumisessa. Se tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tarkastella globalisaation ja kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutuksia muuttuneeseen ja monimuotoistuvaan kieliympäristöömme.

Satakielipäivän vietto tukee opetussuunnitelmien perusteissa olevaa kulttuurista moninaisuutta ja kielitietoisuutta toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavana periaatteena. Samalla se painottaa monilukutaidon merkitystä osana laaja-alaista osaamista ja tekee näkyväksi kielikasvatusta. Kielikasvatuksen tehtävänä on kehittää oppijoiden monikielistä kompetenssia, joka koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Kielikasvatus vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä.

Satakielipäivänä luodaan yhteistä ymmärrystä kielten merkityksestä kaikessa oppimisessa ja pohditaan, miten koulun kielet tehdään näkyviksi oppiaineiden opetuksissa, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemapäiviä tai juhlia. Satakielipäivä haastaa kysymään, miten oppijoiden eri kielten ja kielitaidon arvostus näkyvät oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa.

Opetushallitus rohkaisee kouluja ja oppilaitoksia järjestämään tapahtumia ja tempauksia, joissa painottuu kielten merkitys oppimisessa, kohtaamisissa ja yhdessä tekemisessä. Niissä voidaan pelien, leikkien ja taiteen kautta tutkia, miltä kieli kuulostaa, näyttää, tuntuu ja maistuu.

Monikielinen ja -kulttuurinen Suomen juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Tiedätkö sinä, kuinka monikielinen Suomi on vuonna 2017? Kuinka monikielinen sinä olet?

Satakielipäivän voi sijoittaa Satakielikuukauteen, joka alkaa kansainvälisenä äidinkielten päivänä (21.2.) ja päättyy maailman runouden ja rasismin vastaiseen päivään (21.3.). Satakielipäivää voi viettää myös Euroopan kielten päivänä 26.9. tai Suomen satavuotisjuhlinnan yhteydessä.

Hyvää Satakielipäivää!

Hyödyllisiä linkkejä Satakielipäivän suunnitteluun ja toteutukseen:

Tietoa ja taustaa kielistä ja kielikasvatuksesta

Materiaaleja ja menetelmiä

Eurooppalaisia ohjenuoria

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä,
Opetusneuvos Minna Harmanen,
Opetusneuvos Katri Kuukka,
Opetusneuvos Paula Mattila,
Opetusneuvos Susanna Rajala,

Opetushallitus kutsuu kouluja ja oppilaitoksia mukaan viettämään Satakielipäivää. Näin juhlistamme satavuotiaan Suomemme äidinkieliä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta.

 

FacebookTwitterYouTube