15.2.2019

Sivistysakatemia toivoo maailmaan suopeutta ja haastaa totuus-hackathoniin

Verkkouutinen

SivistysakatemiaSivistysakatemian toinen vuosikurssi kokoontui kahdeksi päiväksi ratkomaan sivistyksen haasteita valeuutisista ilmastomuutokseen. Jakson päätteeksi Sivistysakatemia haastoi meidät kaikki mukaan lokakuussa 2019 järjestettävään Tiede, tieto ja totuus -hackathoniin.

Sivistysakatemian toinen vuosikurssi pohti laaja-alaisesti sivistyksen suhdetta talouteen, kulttuuriin, teknologiaan ja tietoon. Keinonsa jolla sivistystä tukemalla löydämme ratkaisuja aikamme ogelmiin, he esittivät kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle, pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle, pääjohtaja Heikki Mannilalle ja puheenjohtaja Olli Luukkaiselle.

Talouden osalta kurssilaiset näkivät hyvänä asiana sen, että ilmastonmuutos pakottaa immateriaalisen tuotannon, kuten kulttuurituotannon arvostamiseen. Kulttuurin näkökulmasta tärkeä kysymys on, miten kaikki voisivat kokea, että kulttuuri on heitä varten?

Teknologian haasteita pohtinut ryhmä kuvaili, että teknologia antaa aivoja niille, joilla on sydäntä, mutta se ei anna juurikaan sydäntä niille, joilla on aivoja. Ryhmä peräänkuuluttikin suopeutta ihmisten kohtaamisiin.

Neljäs ryhmä pohti tietoon liittyviä haasteita. Mistä esimerkiksi tunnistaa oikean tiedon ja totuuden valeuutisista? Tietoa on enemmän saatavilla ja helpommin löydettävissä kuin koskaan. Mutta tiedon lisääminen ei ole ratkaisu, vaan ratkaisua pitää hakea paremmasta vuorovaikutuksesta ihmisten välillä, ryhmä totesi ja haastoi samalla osallistujat lokakuussa 2019 järjestettävään Tiede, tieto ja totuus -hackathoniin.

Sivistyselämään tutustuminen toi monelle sivistysakatemialaiselle hyviä oivalluksia

Edellisen lähijakson jälkeen kurssilaiset kävivät sivistyselämän tutustumisjaksolla ja päivittivät käsityksiään siitä, millaista on sivistyksen arki niin päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa ja kulttuurilaitoksissa. Päiväkodissakaan sivistysakatemialaiset eivät olleet tarkkailijoita, vaan he pääsivät tutustumaan lapsiin, lukemaan heille ja ulkoilemaan heidän kanssaan.

Eräs kurssilainen kuvaili, kuinka vierailun myötä vahvistui ajatus siitä, että jokainen lapsi on erityinen ja silti tasa-arvoinen. Samalla ymmärrys tavoitteellisen ja pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksestä kasvoi.

Mikä on Sivistysakatemia?

Sivistysakatemia kokoaa kerrallaan yhteen kolmisenkymmentä suomalaista päättäjää ja yhteiskunnallista vaikuttajaa. Tavoitteena on lisätä tietoa sivistyksen historiasta ja nykytilasta sekä suunnata katsetta tulevaan: kuinka turvataan sivistys-Suomen tulevaisuus?

Yhdessä OAJ:n kanssa Sivistysakatemiaa järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Suomen Akatemia. Syksyllä mukaan Sivistysakatemiaa kehittämään koottiin neuvottelukunta.

Sivistysakatemian neuvottelukunta tekee ehdotuksia Sivistysakatemiaan kutsuttavista henkilöistä. Neuvottelukunta ideoi ja ehdottaa sisältöjä ja painotuksia kurssien ohjelmiin ja sivistyselämään tutustumiseen.

Sivistysakatemian neuvottelukunnan vuosina 2018–2019 muodostavat:

  • Antti Arjava, Suomen kulttuurirahasto
  • Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat
  • Anna Munsterhjelm, Allianssi
  • Terhi Päivärinta, Kuntaliitto
  • Ulla Siimes, Vanhempainliitto
  • Anna-Kaisa Tikkinen, Suomen Lukiolaisten liitto

Lue lisää: www.sivistysakatemia.fi

Sivistysakatemian toinen vuosikurssi kokoontui kahdeksi päiväksi ratkomaan sivistyksen tulevaisuuden haasteita ja esitteli keinoja, miten sivistystä tukemalla löydämme ratkaisuja aikamme ongelmiin valeuutisista ilmastomuutokseen. Sivistysakatemia haastoi meidät kaikki mukaan lokakuussa 2019 järjestettävään Tiede, tieto ja totuus -hackathoniin.

 

FacebookTwitterYouTube