5.12.2017

Suomalaislapset edelleen parhaiden lukijoiden joukossa

Verkkouutinen

Suomen neljäsluokkalaiset sijoittuvat viidenneksi Kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa (PIRLS), johon otti osaa 50 maata ja aluetta. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Erinomainen lukutaidon taso on 18 %:lla oppilaistamme. Suomalaislapset osaavat tietoteksteihin ja tiedon hakemiseen liittyviä tehtäviä paremmin kuin kaunokirjallisiin teksteihin ja tiedon tulkintaan liittyviä tehtäviä. Lukutaidon osaamisessa ei ole merkittäviä alueellisia eikä koulujen välisiä eroja.

Tutkimus osoittaa, että Suomessa lasten lukutaidon tasoa selittävät silti tällä hetkellä vahvimmin perheen sosioekonominen tausta ja vanhempien toiminta lastensa kanssa. Kodin lukemisasenteilla on vahva yhteys siihen, miten lapsi sitoutuu lukemiseen.

Lukutaitoa tukee se, että lapsi pitää lukemisesta, lukee päivittäin ja luottaa omaan lukutaitoonsa. Suomessa lukemisesta pitää paljon reilu neljännes oppilaista. Toisaalta vajaa neljännes oppilaista pitää lukemisesta vain vähän. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisoppilaat sijoittuvat vähiten lukemisesta pitävien joukkoon. Sen sijaan luottamus omaan lukutaitoon on meillä osallistujamaista toiseksi korkein.

– Uudet opetussuunnitelmat korostavat toisaalta kriittistä lukemista ja toisaalta elämyksellistä lukemista. Tavoitteena on kehittää monipuolista eri tilanteissa tarvittavaa lukutaitoa. Koulun haasteena on tarjota kiinnostavaa ja lukutaitoa kehittävää luettavaa kaiken ikäisille oppijoille, opetusneuvos Minna Harmanen peilaa tuoreita tutkimustuloksia opetussuunnitelmien perusteisiin.

Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2011. Suomalaislasten lukutaidon kokonaispistemäärä sekä erinomaisen ja korkean suoritustason saavuttaneiden oppilaiden määrä ovat edelleen samaa luokkaa kuin viisi vuotta aiemmin.

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Suomen neljäsluokkalaiset sijoittuvat viidenneksi Kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa. Erinomainen lukutaidon taso on 18 %:lla oppilaistamme. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 

FacebookTwitterYouTube