18.3.2019

Suomen koordinoimalla Erasmus+ -hankkeella edistetään opettajien kielitietoisuutta

Verkkouutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Opetushallituksen vastaamaan LISTiac-hankkeen ohjauksesta ja ohjausryhmän asettamisesta. Hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.

LISTiac tulee sanoista Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms. Helmikuussa alkaneessa hankkeessa kehitetään, testataan ja arvioidaan reflektiivistä työkalua, joka auttaa tulevia ja nykyisiä opettajia sekä opettajien kouluttajia lisäämään kielitietoisuutta omassa opetuksessaan, ajattelussaan ja asenteissaan.

Hankkeen pääkoordinoinnista vastaa Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta. Päävetäjiä ovat kielikylpyprofessori Siv Björklund ja erikoistutkija Mari Bergroth Åbo Akademista. Hankkeessa työskentelee viisi tutkijaa viidestä eurooppalaisesta yliopistosta. Lisäksi kolme yliopistoa tekee kenttätutkimusta teemasta. Yhteistyötä tehdään Suomen, Portugalin ja Slovenian opetusministeriöiden kanssa.

Tavoitteena on antaa oppilaille samat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan kaikkialla Euroopassa. Kehittämistyöllä halutaan muuttaa koulujen yksikielisyyteen perustuvia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Aiheesta on olemassa runsaasti tutkimustietoa, ja opettajien käyttöön on kehitetty erilaisia työvälineitä. Muutos eri puolilla Eurooppaa on kuitenkin hidasta.

– Muuttuvassa maailmassa on entistä tärkeämpää, että kaikki opettajat osaavat ottaa oppilaiden ja lähiyhteisön eri kielet ja kulttuurit huomioon opetuksessa. Siksi hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti opettajat, jotka eivät opeta kieliaineita, Björklund sanoo.

Opetushallitus järjestää hankkeen aloitusseminaarin 18.–19.3. Seminaari aloittaa kansainvälisen, kolmivuotisen kehittämistyön.

Lisätietoja

Muuta aiheesta Euroopan komission verkkosivulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Opetushallituksen vastaamaan LISTiac-hankkeen ohjauksesta ja ohjausryhmän asettamisesta. Hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.

 

FacebookTwitterYouTube