13.9.2017

Suomen Unesco-koulut kestävyyden asialla

Verkkouutinen 13.9.2017

Vuosittainen yhteistyöseminaari kokosi 70 osanottajaa Unesco-kouluista eri puolilta Suomea Opetushallitukseen. Tilaisuuden päätavoite oli löytää käytännön ratkaisuja, joilla Unesco-koulut voivat toimia esimerkkeinä YK:n kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa.

Kyseessä on vanhin, edelleen aktiivisesti toimiva Opetushallituksen kehittämisverkosto. Työ käynnistyi jo 1980-luvulla Kouluhallituksessa. Nykyisin Unesco-kouluja on noin 60, joista aktiivisia yli 30. Pääpaino on yleissivistävässä koulutuksessa.

Kansainvälisesti Unesco-koulutoiminnan juuret ulottuvat 1950-luvulle, jolloin Unesco loi toimintamallin tavoitteena tukea YK:n työtä rauhan rakentamiseksi koulutuksen keinoin. Nykyään Unesco-kouluja on jo 181 maassa yhteensä yli 10 000.

Kaksi vuotta sitten YK vahvisti uudet 17-kohtaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030:n koulutusta koskeva osio sisältää muun muassa tavoitteet globaalikasvatukselle.

– Uudistuneet opetussuunnitelman perusteet antavat erinomaisen lähtökohdan Unesco-työlle, sillä globaalikasvatuksen teemat on sisällytetty niihin. Unesco-koulut ovat globaalikasvatuksen kansallinen pilottijoukko, kertoo Suomen verkostoa koordinoiva opetusneuvos Paula Mattila Opetushallituksesta.

Yhteiskuntasitoumus mahdollisimman moneen kouluun

Tilaisuudessa puhunut suunnittelupäällikkö Erkka Laaninen OKKA-säätiöstä kehotti Unesco-kouluja tekemään yhteiskuntasitoumuksen, joka onkin Suomen yksi kansallinen suositus lähteä Agenda 2030 -talkoisiin.

– Unesco-koulut voisivat lähteä myös nykyistä vahvemmin rakentamaan yhdenvertaisia kumppanuuksia kehittyvien, ehkä hauraimpienkin maiden koulujen kanssa. Tässä tehtävässä ne voivat turvautua kehitysyhteistyötä tukeviin järjestöihin, Laaninen esitti.

Globaali kumppanuus on osa YK:n kehitystavoitteita. Kestävän kumppanuuden rakentamiseen voi hyödyntää Opetushallituksen ja ulkoministeriön kehitysviestinnän julkaisemaa opasta.

Suomen YK-liitto osallistui seminaariin Opetushallituksen järjestäjäkumppanina. Suunnittelija Christa Prusskijn opastuksella osallistujat pääsivät kokeilemaan minimuotoista YK-kokouksen simulaatiota. Mallikokoukset ovat yksi osa YK-liiton kouluille tarjoamia globaalikasvatusta tukevia aineistoja.

Rakentavaa vuorovaikutusta ja demokraattista osallisuutta

Väkivaltaisen ekstremismin eli radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden ennalta ehkäisystä oli päivillä sekä info että laajempi työpaja. Aiheesta kouluttivat opettaja Laura-Maria Sinisalo Latokartanon koulusta sekä erityisasiantuntija Maria Edel ja opetusneuvos Satu Elo Opetushallituksesta.

Suomen Unesco-koulut osallistuvat yhteispohjoismaiseen projektiin, jossa kehitetään kouluun sopivia tapoja tukea rakentavaa vuorovaikutusta ja demokraattista osallisuutta. Samalla opetellaan keskustelemaan yhdessä myös vaikeista, ristiriitoja herättävistä aiheista. Menetelmiä on tarkoitus tuoda mahdollisimman moneen kouluun Suomessa ja vahvistaa näin opettajien osaamista. Opetushallitus tukee työtä oppailla ja ajankohtaisilla materiaaleilla, jotka löytyvät Edu.fi-verkkopalvelusta.

Yhteistyötä Itämeren tilan parantamiseksi

Itämeri-hanke eli Baltic Sea Project (BSP) on osa kansainvälistä Unesco-koulutoimintaa ja ns. lippulaivaprojekti. Se käynnistyi aivan 1980-luvun lopussa Suomen aloitteesta.

– Käynnistimme Itämeri-hankkeen Suomen aloitteesta aivan 1980-luvun lopussa, kertoi jo eläkkeelle siirtynyt opetusneuvos Liisa Jääskeläinen avatessaan hankkeen monipolvista historiaa osallitustujille.

Yhteistyötä tehdään kaikkien Itämeren maiden kesken ja mukaan toivotaan lisää erilaisia kouluja Itämeren valuma-alueelta. Toiminta on erityisen vahvaa Saksassa ja Baltian maissa, Suomessa se on vuosien saatossa hiipunut. Helsingin Suomalais-venäläinen koulu (SVK), joka on pitkäaikainen ja aktiivinen Unesco-koulu, otti tänä vuonna hankkeen koordinoidakseen.

–Toiminta on sekä oppilaskeskeistä että monialaista. Se sopii erinomaisesti uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen oppimiseen, lehtori Aira Undén-Selander SVK:sta

Lue lisää

Vuosittainen yhteistyöseminaari kokosi 70 osanottajaa Unesco-kouluista eri puolilta Suomea Opetushallitukseen. Tilaisuuden päätavoite oli löytää käytännön ratkaisuja, joilla Unesco-koulut voivat toimia esimerkkeinä YK:n kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa.

 

FacebookTwitterYouTube