27.12.2016

Suomi 100 –juhlavuosi käynnistyy kouluissa ja oppilaitoksissa

Verkkouutinen 27.12.2016

Opetushallitus on julkaissut opettajien käyttöön Suomi100 –oppaan ja kannustaa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden mahdollisimman monipuolisesti.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Vuoden aikana päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on mahdollista ymmärtää mennyttä syvällisemmin, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta. Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla sekä erilaisilla hankkeilla. Juhlavuoden teema ”Yhdessä” antaa monipuolisia mahdollisuuksia yhteisöllisyyttä edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen.

Kilpailuja, tapahtumia, kiertueita...

Opetushallitus informoi päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tiedottein sekä näillä sivuilla, esitellen juhlavuoden toteuttamista edistäviä hankkeita, pedagogisia aineistoja, ideoita ja hyviä käytänteitä yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Suomi 100 -opas esittelee ohjelmahankkeita, joiden kautta eri-ikäisten oppijoiden kanssa voi osallistua juhlavuoden viettoon.

Opetushallituksen Edu.fi-palvelun teemasivuille on koottu esimerkkejä siitä, kuinka juhlavuoden hankkeita voi liittää osaksi eri oppiaineiden opetusta peruskouluissa ja lukioissa. Monet hankkeista soveltuvat erinomaisesti myös useita oppiaineita yhdistävään opetukseen sekä laaja-alaisen osaamisen vahvistamiseen.

Kansanedustajat kouluissa -teemaviikko 16.–27.1.2017

Tammikuussa 2017 kansanedustajia jalkautuu kouluihin kertomaan työstään sekä vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden kysymyksiin. Koulut aikatauluttavat ja suunnittelevat itse tapahtuman, johon voi kutsua yhden tai useamman kansanedustajan omalta alueelta. Kysyessään kansanedustajilta heidän näkemyksistään ja arvioidessaan kuulemiaan perusteluja oppilaat pääsevät harjoittelemaan paitsi vuorovaikutustaitoja myös tiedon ja näkökulmien arviointia.

Kansanedustajan vierailuun on helposti yhdistettävissä yhteiskuntaopin oppiaineen lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon oppiaineiden opetusta. Kansanedustajien kyselytunti kouluissa täydentää yhteiskuntaopin opetusta ja nivoutuu myös historian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineisiin.

Suomi 100 -kouluopas

Opetushallitus on julkaissut opettajien käyttöön Suomi100 –oppaan ja kannustaa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden mahdollisimman monipuolisesti.

 

FacebookTwitterYouTube