10.4.2017

Täydennyskoulutushaku Kärkihankkeen kieltenopetuskokeilun tueksi

Verkkouutinen 10.4.2017

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi. Haku alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 16.15. Täydennyskoulutuksen tukemiseen on varattu 400 000 euron määräraha.

Opetushallitus myönsi 6.3.2017 valtion erityisavustuksia kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen yhteensä 4 014 000 euroa 96 perusopetuksen järjestäjälle, joista seitsemän on ruotsinkielisiä.

Myönnetyillä valtionavustuksilla tuetaan kokeiluja, joissa opetuksen järjestäjät varhentavat A1- tai A2-kielten opetusta, sekä hankkeita, joissa kieliä tuodaan esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Kokeiluissa myös lisätään kieliohjelmaan kieliä, joita ao. paikkakunnalla tai koulussa ei haun aikaan ole ollut mahdollista opiskella.

Nyt hakuun tulevan koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat edellä mainituista hankkeista vastaavat opettajat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelman kielten kokeiluja koskevaa osuutta varten 4,5 miljoonan euron määrärahan, josta tässä haussa tarkoitettuun täydennyskoulutukseen varataan enintään 400 000 euroa.

Haku alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 16.15. Avustushakemus täytetään Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.oph.fi > Rahoitus > Valtionavustukset>Yleissivistävä koulutus >Hakulomake.

Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.

Hakuohjeet

Lisätietoja Opetushallituksessa:
opetusneuvos Anu Halvari , puh. 029 533 1277
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144
erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen , puh. 029 533 1525 (varhaiskasvatus ja esiopetus)
undervisningsrådet Yvonne Nummela , puh. 029 533 1523

Tiedustelut ensisijaisesti:

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi. Haku alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 16.15. Täydennyskoulutuksen tukemiseen on varattu 400 000 euron määräraha.

 

FacebookTwitterYouTube