21.4.2017

Tulevaisuuden koulutus rakennetaan yhdessä kehittämällä

Verkkouutinen 21.4.2017

Kehittämiskouluverkosto Majakan valtakunnallisessa seminaarissa 18.–19.4. Helsingissä luotiin katsaus pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, jota peruskoulujen yhteistyöverkostossa on tehty vuodesta 2014 lähtien.

Tilaisuudessa luodattiin Majakan toimintaa yhdessä kohti tulevaisuutta, jossa siintää verkoston vetovastuuseen siirtyneen Pia Kola-Torvisen mukaan innovatiivisia kokeiltuja pedagogisia käytänteitä oppimisen, osaamisen, hyvinvoinnin ja johtamisen teemoista.

Majakka-koulujen kehittämisen osa-alueita ovat olleet muun muassa oppilaiden hyvinvointi ja osallisuus, yhteisopettajuus, toimintakulttuuri sekä koulupäivän rakenne. Näiden edistämiseksi verkoston kouluissa on tehty kokeiluja ja kehitetty uusia malleja.

Viherkallion koulussa Espoossa on innovoitu oppimisympäristöjä ja kehitetty pedagogiikkaa avoimen koulun ja avoimen oppimisympäristön periaatteella.

- Me on haluttu yhdessä oppilaiden kanssa muokata meidän oppimisympäristöjä innostaviksi ja monipuolisiksi sekä hyödyntää koko meidän koulua oppimisympäristönä, ei pelkästään luokkahuonetta. Kaikissa luokissa on käytössä luottamuksen kehä, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaat saavat itse arvioida, missä he pystyvät työskentelemään. Näin oppilaat ottavat itse vastuuta omasta opiskelustaan ja harjoittelevat itseohjautuvuutta oppimisessa, Katri Linnaluoma ja Outi Laakso kertoivat.

Elimäen yhtenäiskoulun Pia Kesonen ja Anne Ojala puolestaan kertoivat koulupäivän rakenneuudistuksesta.

- Olemme mukana kokeilussa, jossa kerhotoiminta on osa koulupäivää. Meillä ensi lukuvuonna kaikki 1.-4.-luokan oppilaat osallistuvat tähän kokeiluun, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ykkösluokalla on joka päivä yksi tunti kerhotoimintaa keskellä koulupäivää. Tämä antaa oppilaille mahdollisuuden maksutta harrastaa koulupäivän aikana.

Kehittämisestä osa koulun arkea

Majakka-kouluissa verkostoon osallistuminen on mukana olevien kokemusten mukaan lisännyt opettajien ja oppilaiden välistä vuoropuhelua, sekä kasvattanut avointa ilmapiiriä, jossa jokainen voi vaikuttaa opiskelun sisältöihin ja menetelmiin. Viime vuosien aikana kehittämisestä on myös tullut luonteva osa koulujen arkea.

Nyt yhdessä toimiviksi todetut mallit ovat laajasti käyttöön otettavissa.

- Majakan kehittämistoiminnan tuloksissa on samoja teemoja Sodankylästä Helsinkiin. Nyt ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen, että hyvät toimintatavat ja konkreettiset asiat on aika saada kaikkien koulujen käyttöön, jotta myös muilla on mahdollisuus oppia niistä, opetusneuvos, kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautiainen sanoi.

Toimintakulttuurin kehittämisestä puhunut pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen näkee koulut itsenäisessä ja aktiivisessa roolissa, jossa nämä itse reagoivat toimintaympäristön muutokseen ja korjaavat toimintaansa. Koulujen vuorovaikutuksen ympäröivän yhteisön kanssa Heinonen arvioi vahvistuvan.

- Näen ainoaksi kestäväksi tieksi sen, että kouluista tulee vahvoja ja resilienttejä kehittämisen yhteisöjä, jotka kytkeytyvät ympäröivään yhteiskuntaan, Heinonen kiteytti.

Verkostot rakentamaan oppimisen jatkumoa

Kehittämisessä Olli-Pekka Heinonen korosti Opetushallituksen tavoittelemaa aktiivista roolia.

- Opetushallitus haluaa voimakkaasti kytkeytyä muiden toimijoiden työhön, ja olla yhdessä kehittämässä ja oppimassa. Ne ovat meille tärkeitä mahdollisuuksia, kun kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja, Heinonen sanoi.

Johtaja Jorma Kauppinen kehotti tutkimaan synergian mahdollisuuksia myös eri kehittämisverkostojen välillä, joita ovat perusopetuksen Majakan rinnalla varhaiskasvatuksen Loisto ja lukio-opetuksen Luke.

- Näiden verkostojen yhteistyö on tärkeää erityisesti oppimisen jatkumon rakentamisen kannalta. On pohdittava, miten voidaan parhaiten pohjustaa oppimisen polkua aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen lukiokoulutukseen, Kauppinen sanoi.

Tietoa kehittämiskouluverkosto Majakasta

Katso videoilta poimintoja Majakka-messuilta

Noormarkun yhteinäiskoulussa on kehitelty Eka päivä yläkoulussa -peli, josta kertoi Henri Peltomaa.

Elimäen yhtenäiskoulun Pia Kesonen ja Anne Ojala kertoivat koulupäivän rakenneuudistuksesta.

Viherkallion koulussa kehitetyistä oppimisympäristöistä kertoivat Katri Linnaluoma ja Outi Laakso.

Uutta tulossa!

Majakka-kouluissa kehitetyistä malleista kootaan tietoa Orchidea-alustalle kaikkien koulujen hyödynnettäviksi vielä kevään aikana. Lisäksi kootaan julkaisu, jossa esitellään innovatiivisia pedagogisia käytänteitä.

Majakka-verkosto kasvaa edelleen. Lisäksi tulevaisuudessa tulee miettiä, kuinka saamme Majakat alueellisesti ottamaan ympärilleen uusia kouluja kehittämään yhdessä. Syksyllä jatkuvat alueelliset tapaamiset kuudella alueella. Lisätietoa syksyn ohjelmasta tulee kouluille toukokuussa.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525

Kehittämiskouluverkosto Majakan valtakunnallisessa seminaarissa 18.–19.4. Helsingissä luotiin katsaus pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, jota peruskoulujen yhteistyöverkostossa on tehty vuodesta 2014 lähtien.

 

FacebookTwitterYouTube