8.2.2019

Tulevaisuuspäivä kutsuu kouluja maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun 1.3.

Verkkouutinen

TulevaisuuspäiväTulevaisuus otetaan usein itsestäänselvyytenä ja pidemmän tähtäimen tulevaisuuspohdinnat jäävät helposti kiireellisempien asioiden jalkoihin. Meillä on harvoin aikaa pysähtyä miettimään, millaiset käsitykset tulevaisuudesta oikeastaan ohjaavat toimintaamme nykyhetkessä. Tulevaisuuspäivän aikana lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on saavuttaa päivän aikana 10 000 tulevaisuuskeskustelua. Tulevaisuuskeskusteluja voi järjestää kouluissa, kunnissa, kirjastoissa, työpaikoilla tai missä tahansa yhteisössä.

Tulevaisuuspäivän taustalla on ajatus siitä, että muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa me kaikki tarvitsemme henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tätä voi kutsua henkilökohtaiseksi tulevaisuuslukutaidoksi, joka tarkoittaa kykyä osata hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä.

Tulevaisuuspäivän materiaalien avulla oppilaat voivat tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Kouluissa Tulevaisuuspäivää voi viettää tulevaisuudentutkimukseen pohjautuvana monialaisena teemapäivänä, jonka aikana oppilaat ja opiskelijat pääsevät valmiiden materiaalien avulla tutkimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tulevaisuuspäivää voi viettää kaikissa oppilaitoksissa alakouluista toiselle asteelle. Jokainen koulu tai luokka voi toteuttaa itsenäisesti oman Tulevaisuuspäivänsä omaan lukujärjestykseensä sopivana kokonaisuutena.

Tulevaisuuspäivän materiaalit ja menetelmät pohjautuvat Tulevaisuuspäivää järjestävien Tulevaisuuskoulu ry:n ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen monipuoliseen kokemukseen lasten ja nuorten tulevaisuusajattelun kehittämisestä.

Tulevaisuuspäivän verkkosivuille osoitteeseen www.tulevaisuuspaiva.fi on koottu Tulevaisuuspäivän työkortit ja materiaalipohjat vapaasti hyödynnettäväksi. Nettisivuilta löytyy myös lisätietoa ja siellä voi ilmoittaa oman tapahtumansa mukaan.

Tulevaisuuspäivää järjestävät Tulevaisuuskoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Futures Specialists Helsinki yhteistyössä Opetushallituksen, Kuntaliiton, Sitran, Laurean ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään – yhdessä. Liittykää mukaan keskustelemaan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista Tulevaisuuspäivänä ja jakakaa tunnelmianne sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #tulevaisuuspäivä ja #futuresday.

Lisätietoa:

Laura Pouru, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, p. 050 329 0711,
Otto Tähkäpää, Tulevaisuuskoulu, p. 044 305 2174,

Tulevaisuus tehdään yhdessä. Tulevaisuuspäivän aikana lapset ja nuoret harjoittelevat menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on saavuttaa päivän aikana 10 000 tulevaisuuskeskustelua.

 

FacebookTwitterYouTube