28.2.2017

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys voimaan maaliskuussa

Verkkouutinen 28.2.2017

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys. Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Näin edistetään suomalaisten tutkintojen tunnustamista, kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä koulutusvientiä.

Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä jaotellaan Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Kunkin vaativuustason osalta kuvataan, mitä tutkinnon suorittanut henkilö tietää, ymmärtää ja osaa tehdä oppimisprosessin päätyttyä.

Viitekehyksestä säädetään lailla sekä valtioneuvoston asetuksella tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Säädökset tulevat voimaan 1.3.2017.

Opetushallitus on Suomen kansallinen koordinaatiopiste, jonka tehtävänä on muun muassa tiedottaa ja neuvoa eri sidosryhmiä viitekehyksiä koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Opetushallitus on Suomen kansallinen koordinaatiopiste, jonka tehtävänä on muun muassa tiedottaa ja neuvoa aihetta koskevissa kysymyksissä.

 

FacebookTwitterYouTube