28.10.2016

Uusi kouluruokailusuositus nyt kommentoitavana

Verkkouutinen 28.10.2016

Uudistettavana oleva kouluruokailusuositus on avattu julkiseen kommentointiin. Kommentointi tapahtuu verkkokyselynä. Kommentteja voi jättää perjantaihin 18.11.2016 klo 16.15 saakka.

Uudistettavana oleva julkaisu ”Syödään ja opitaan yhdessä – Kouluruokailusuositus” on avattu julkiseen kommentointiin. Suosituksen julkaisijat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät nyt perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia uudesta suosituksesta.

Kommentointi tapahtuu verkkokyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään alaotsikkoon sekä sivu- ja rivinumeroon viittaamalla. Kommentointi on auki perjantaihin 18.11.2016 klo 16.15 saakka.

Uuden kouluruokailusuosituksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat täysipainoisen sekä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun kouluaikaisen ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiseksi opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalvelusta ja oppilashuollosta vastaaville sekä kodeille ja koululaisille itselleen. Suositus kattaa ohjeistuksen kouluaterioista, välipaloista aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulun kerhotoiminnassa.

Uusi suositus perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset (2014) väestötason suositukseen sekä Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille (2016) suositukseen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Kouluikäisten lasten ravitsemusta ja ruokakasvatusta kuvataan suosituksessa kokonaisuutena, jossa vastuun lapsen ja nuoren hyvästä ravitsemuksesta ja ruokaoppimisesta kantavat koti, koulu ja lähiyhteisö yhdessä. Uudessa suosituksessa otetaan huomioon koulun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kasvatuskumppanuutta ja yhteistyötä sekä ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankintaa ja kilpailutusta koskevat periaatepäätökset ja asiakirjat.

Suositus tulee korvaamaan edellisen 2008 julkaistun Kouluruokailusuosituksen. Julkisten kommenttien käsittelyn ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hyväksymisen jälkeen suositus julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Uudistettavana oleva kouluruokailusuositus on avattu julkiseen kommentointiin. Kommentointi tapahtuu verkkokyselynä. Kommentteja voi jättää perjantaihin 18.11.2016 klo 16.15 saakka.

 

FacebookTwitterYouTube