28.6.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksytty eduskunnassa – varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tulossa tarkennuksia

Varhaiskasvatuslaki hyväksytty edukunnassaUusi varhaiskasvatuslaki on hyväksytty eduskunnassa keskiviikkona. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen. Uusi laki tulee voimaan 1.9.

Laissa on entistä selkeämmin huomioitu lapsen etu lähtökohtana varhaiskasvatuksen järjestämisessä ja täsmennetty henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Lain uudistuksen myötä myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tulee joitakin tarkennuksia.

Hallitus on varannut vuosille 2018– 2021 yhteensä 28 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen.

Tiedon siirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu

Lakiuudistuksen myötä otetaan käyttöön uusi varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda, jonka avulla voidaan koota ajanmukaista ja vertailtavaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestämisestä Suomessa eri viranomaistahojen käyttöön.

Opetushallitus vastaa Varda-tietovarannon ylläpidosta, ja julkaisee määräyksen ja määräyksen liitteenä olevan ohjeistuksen Vardaan tallennettavista tiedoista syksyn 2018 aikana. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus. Tietojen kokoaminen käynnistyy tammikuussa 2019.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön lehdistötiedotteesta

Eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain 27.6. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen.

 

FacebookTwitterYouTube