30.3.2017

Uutta tietoa opettajien ja ohjaushenkilöstön digitaalisista ohjaustaidoista DIGIOPE - selvityksellä

Verkkouutinen 29.3.2017

DIGIOPE -selvityshankkeella halutaan saada tietoja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Hanke tuottaa samalla tietoa ammatillisen koulutuksen reformin edistämiseksi ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita.

Selvityksen toteuttaa HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kevään 2017 aikana toteutetaan laajamittainen kysely, jota syvennetään asiantuntijahaastatteluilla. Lisäksi on tavoitteena kartoittaa tulevaisuuden näkökulmia digitalisaation ja työelämäyhteistyön osalta.

Selvityksen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Selvitys valmistuu joulukuussa 2017.

Opetushallitus järjestää ”Ammatillisen koulutuksen DIGITALISAATIO – NYT seminaarin” Tampereella 16.5.2017 ja lisäksi kaksi seminaaria syksyllä 2017. Seminaareissa levitetään DIGIAM tutkimuksen ja DIGIOPE selvityksen tuloksia sekä muuta tietoa ja kokemuksia digitalisaation vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen.

Lisätietoja:
opetusneuvos Tuula Sumkin, Opetushallitus, puh. 029 533 1205,
HAMK AOKK: lehtori Sanna Ruhalahti ( @hamk.fi) ja tutkimussuunnittelija Virve Kenttä (@hamk.fi)

DIGIOPE-selvitys

DIGIOPE - selvityshankkeella halutaan saada tietoja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Hanke tuottaa samalla tietoa ammatillisen koulutuksen reformin edistämiseksi ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita.

 

FacebookTwitterYouTube