12.3.2018

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot käynnistyvät

Verkkouutinen

Vip-verkostot -logoVaativan tuen kehittämisverkojen Kick off -tilaisuus järjestetään 12.3. Opetushallituksessa. Verkoston tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tukea halutaan tarjota entistä joustavammin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa.

Vaativan erityisen tuen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä käynnistyy kansallisella Kick off -tilaisuudella Helsingissä 12.3. Tällöin alan keskeiset toimijat aloittavat vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen eli VIP-verkostojen muodostamisen. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu. Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän (2015–2017) loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli erityisen tuen oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Lisäksi tarjottavaa tukea ei aina järjestetä normiston edellyttämällä tavalla. Kunnissa ja kouluissa on tällä hetkellä tilanteita, joissa oppilas esimerkiksi ollessaan useita viikkoja tutkimus- tai kuntoutusjaksoilla ei saa opetusta lainkaan. Joskus oppilas on syystä tai toisesta arvioitu koulunkäyntikyvyttömäksi ja jätetty sen jälkeen useiksi päiviksi tai jopa viikoiksi ilman opetusta. Lisäksi tiedossa on kotinsa ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja siihen liittyvän tiedonkulun pulmia. Jokaisella oppilaalla on kuitenkin oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä oikeus ei tällä hetkellä toteudu.

Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsee Suomessa arvioilta noin 10 000 lasta ja nuorta. Vaativa erityinen tuki viittaa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen vaativuuteen. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Nämä oppilaat opiskelevat perusopetuksen koulujen opetusryhmissä, erityisryhmissä, kunnallisissa ja yksityisissä erityiskouluissa, sairaalaopetuksessa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kouluissa, Elmeri-kouluissa tai valtion koulukotien kouluissa. Oppilailla voi olla vakavaa psyykkistä oireilua, autisminkirjoa, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi toiminnan etenemistä.

Lisätietoja:

Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330256,
Pirjo Koivula, Opetushallitus, puh. 0295331191,

Vaativan tuen kehittämisverkojen Kick off -tilaisuus järjestetään 12.3. Opetushallituksessa. Verkoston tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tukea halutaan tarjota entistä joustavammin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa.

 

FacebookTwitterYouTube