16.8.2017

Valtionavustukset ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen

Verkkouutinen 16.8.2017

Valtionavustukset ammatilliseen koulutuksen laadun kehittämiseen ovat haettavissa 15.8.–30.9.2017. Opetushallituksen jakamat valtionavustukset kohdennetaan vuonna 2017 ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden tukemiseen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulisi analysoida laadunhallintajärjestelmiensä muutos- ja kehittämistarpeet, ja uudistaa ne tämän pohjalta vastaamaan muutoksia. Esimerkkejä tällaisista kehittämiskohteista ovat jatkuva haku, joustavat tutkinnon suorittamismahdollisuudet, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja todistus tutkintojen ja tutkintojen osien suorittamisesta.

Koulutuksen järjestäjien tulee myös varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko toiminnan mukaan lukien työpaikalla järjestettävä koulutus ja muu yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös vahvistaa laatukulttuuria, lisätä eri toimijoiden osallistumista laadunhallintaan sekä tukea koulutuksen järjestäjiä vuoden 2019 itsearviointiin valmistautumisessa.

Hankkeet toteutetaan yhteistyöverkostoissa, joihin osallistuu monipuolisesti erilaisia koulutuksen järjestäjiä; myös niitä, joilla ei ole toimivaa laadunhallintajärjestelmää tai jotka ovat uusia järjestämisluvan saaneita koulutuksen järjestäjiä.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
opetusneuvos Leena Koski,

Valtionavustukset ammatilliseen koulutuksen laadun kehittämiseen ovat haettavissa 15.8.–30.9.2017. Opetushallituksen jakamat valtionavustukset kohdennetaan vuonna 2017 ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden tukemiseen.

 

FacebookTwitterYouTube