13.10.2017

Valtionavustushaku joustavan perusopetuksen kehittämiseen

Verkkouutinen 13.10.2017

Valtionavustushaku joustavan perusopetuksen kehittämiseenValtionavustukset joustavan perusopetuksen JOPO-toiminnan kehittämiseen ovat haettavissa 13.10.–13.11.2017. Opetushallituksen myöntämillä valtionavustuksilla tuetaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja tukea perusopetuksen oppimäärän suorittamista ja oppilaiden siirtymistä toisen asteen koulutukseen sekä sijoittumista myöhemmin työelämään.

JOPO-toiminnan avulla on tavoitteena ehkäistä koulupudokkuutta 7–9-luokilla varmistamalla, että yläkoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa olevalla nuorella on mahdollisuus saada lisätukea opintojen suorittamiseen.

Tärkeitä kehittämiskohteita ovat moniammatillinen työ ja verkostoyhteistyö koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen toimijoiden, kuten nuorten työpajojen ja toisen asteen koulujen kanssa. Nuoren mahdollisuuksia hänelle sopiviin, joustaviin opetusjärjestelyihin ja tukeen halutaan parantaa. Lisäksi hankkeissa tuetaan opetussuunnitelman perusteiden toimenpanoa toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja työtapoja sekä henkilöstön osaamista kehittämällä.

JOPO-toiminnan kehittäminen liittyy hallituksen Kärkihankkeeseen 6, Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan, Koulupudokkuutta ehkäisevät toimet.

Hakutiedote ja hakulomake löytyvät Opetushallituksen verkkosivulta http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

Lisätietoja

Opetusneuvos Riia Palmqvist, p. 029 533 1668
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, p. 029 338 582

Valtionavustukset joustavan perusopetuksen JOPO-toiminnan kehittämiseen ovat haettavissa 13.10.–13.11.2017. Opetushallituksen myöntämillä valtionavustuksilla tuetaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja tukea perusopetuksen oppimäärän suorittamista ja oppilaiden siirtymistä toisen asteen koulutukseen sekä sijoittumista myöhemmin työelämään.

 

FacebookTwitterYouTube