12.12.2016

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koululainsäädännöstä

Verkkouutinen 12.12.2016

Opetushallituksen sivuille on nyt koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia koululainsäädännöstä.

Koululainsäädännöstä usein kysyttyä -sivujen tekstit perustuvat Opetushallitukselle esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Vastaukset ja niihin sisältyvät soveltamistulkinnat perustuvat lainsäädäntöön, hallinto-oikeuksien ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuihin sekä Opetushallituksen asiantuntijoiden näkemyksiin. Vastaukset on laadittu helpottamaan koulutuksen järjestäjiä lainsäädännön soveltamisessa sekä yleiseksi informaatioksi esimerkiksi opetustoimen henkilöstölle, oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vastauspankin sisältöä päivitetään ja täydennetään myös jatkossa.

Sivustolla olevat vastaukset eivät ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen. Ensisijaisesti oppilaan huoltajien kannattaa olla yhteydessä kouluun tai kunnan opetus-/sivistysvirastoon. Aluehallintovirastot voivat tutkia opetustoiminnan laillisuutta kantelun perusteella. Opetushallitus neuvoo lainsäädännön soveltamisesta yleisellä tasolla.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Juristitiimi Laura Francke, Petri Heikkilä, Matti Lahtinen, Teemu Tyrkkö ja Ulla Vanttaja,

Usein kysyttyä koululainsäädännöstä

Opetushallitus on avannut uudet verkkosivut, joille on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia koululainsäädännöstä.

 

FacebookTwitterYouTube