15.3.2017

Verkkokysely taiteen perusopetuksen ops-luonnoksista

Verkkouutinen 15.3.2017

Opetushallitus avaa 15.3.2017 verkkokyselyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista. Vastausaikaa on 12.4.2017 saakka.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15.

Opetushallitus valmistelee taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, ja taiteenalakohtaisia osuuksia on ollut valmistelemassa seitsemän työryhmää. Työn tukena on käytetty myös aikaisemmista verkkokyselyistä saatua palautetta. Nyt julkaistava luonnos on työversio tämänhetkisestä valmistelutilanteesta.

Opetushallitus kutsuu taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos ja kysely

Lisätietoja:
johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
opetusneuvos Tiina Tähkä, puh. 029 533 1331
erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1063

Opetushallitus avaa 15.3.2017 verkkokyselyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista. Vastausaikaa on 12.4.2017 saakka.

 

FacebookTwitterYouTube